Merikotkia tulee suojella myös Kemiönsaarella

Tuulivoimarakentamisen yhteydessä on puhuttu paljon niiden vaarasta linnuille, erityisesti merikotkille. Ensimmäinen merikotkan silpoutuminen mantereella voimalan lavoissa todettiin hiljattain Porin Peittoossa.

Läntinen rannikko ja lounaissaaristo ovat merikotkan tärkeimpiä alueita. Maailman luonnon säätiön merikotkakartassa lounaissaaristo on kauttaaltaan esiintymistäplien kattama. Kartan otsikkona on ”Alueet, jotka eivät sovellu tuulivoimaloiden rakentamiseen merikotkan suojelun takia”.
Vuonna 2013 laskettiin, että Suomessa elää noin 1500 metrikotkayksilöä, poikaslaskennassa löytyi 420 poikasta. Koko Euroopan alueella arvellaan olevan vain 3500 paria.

Merikotka-asiantuntija, valokuvaaja Seppoo Keränen totesi Peittoon tapauksesta: ”On ollut vain ajan kysymys, koska näin käy. Tuulivoimalan lapojen kärjet pyörivät niin nopeasti, ettei merikotka ehdi väistää.”
On toinenkin selitys merikotkien tuhoon voimaloissa. Discover Magazine kertoi korppikotkista 2012, miten linnut keskittyvät ylhäällä lentäessään etsimään saalista maasta, jolloin näkökenttä supistuu suoraan alas ja muu ympäristö – roottorin pyörivät lavat – jäävät näkökentän ulkopuolelle. Lähellä voimalaa törmäys on väistämätön.

Lausunnossaan Kemiönsaaren Nordanå-Lövbölen (29 voimalaa) tuulivoimakaavasta ELY-keskus huomauttaa, että voimalat 1,2 ja 3 tulisi siirtää; niistä on alle kaksi kilometriä kotkan pesään, johon on yritetty pesintää sekä 2012 että 2013. Mainitut voimalat ovat (1.12.2014) kaavassa yhä paikoillaan.
On vain hankalan asian välttämistä, jos asia katsotaan ratkaistavan rakennuslupaa mahdollisesti myönnettäessä.

Kiitos Maailman luonnon säätiön merikotkakanta on Suomessa saatu uudelleen kasvamaan. Kotkien suojelemiseksi säätiö on antanut ohjeet, joita tulisi noudattaa tuulivoimaa rakennettaessa. Niissä on useita tavotteita, mm: ”Merikotkan pesäpaikat selvitettävä hankkeen vaikutuspiirissä, noin 10 km säteellä suunnittelualueesta ja mukaan lukien käyttämättömät pesät viimeisten 10 vuoden ajalta (merikotka ottaa säännöllisesti uudestaan käyttöön aiemmin rakentamiaan vaihtopesiä).”

Saaristossa voidaan olla ylpeitä koko Euroopassa ainutlaatuisesta merikotkakannasta. Korkealla kaartelevat kotkat ovat majesteetillinen näky Kemiön saarella. On todella korvaamaton vahinko, jos saarella toimitaan näistä arvoista piittaamatta.

Edsko Salmela
Taalintehdas

Leave a Reply