Metsojen soidinkartoitusten pimittämisestä

Nordanå-Lövbölen osayleiskaavan selvitystä päätettiin jatkaa kahdella viikolla kun kävi ilmi, että kaavan selvityksissä ollut Metsojen soidinkartoituksen (Sito 31.5. 2013) olisi pitänyt olla julkinen. Alunperin selvitys oli merkitty ”vain viranomaiskäyttöön”. Kaavaillassahan sekä tekninen johtaja että kaavoituskonsultti Ramboll kertoivat julkisesti, että kyseinen selvitys on piilotettu yleisöltä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vaatimuksesta. Kysyttäessä ELY ei tätä tiennyt vaan kertoi ettei ymmärrä, miksi selvitys ei olisi julkinen ja lupasi olla yhteydessä kuntaan. Metsoselvitys ilmestyikin vaivihkaa muiden kaavan dokumenttien joukkoon kunnan sivuille 8.8. ja se siis kuulutettiin 14.8. kunnan sivuilla samalla kun nähtävilläoloaikaa jatkettiin 29.8. saakka. Nyt kaikki on siis hyvin, vai onko?

Myös Gräsbölen osayleiskaavassa on tehty Metson soidinkartoitus (Sito 31.5.2013). Asia kerrotaan osayleiskaavassa ja siihen vedotaan Rambollin vastauksessa kaavan huomautuksiin, joissa Ramboll on vastannut että selvitys on ”vain viranomaiskäyttöön”. Tekninen lautakunta on hyväksynyt Gräsbölen kaavan huomautuksiin tehdyt vastaukset teknisen johtajan esityksen perusteella. Gräsbölen metsojen soidinkartoitus ei kuitenkaan ole kaavan dokumenteissa mukana, tekninen lautakunta ei ole sitä nähnyt ja kysyttäessä tekninen johtaja kertoi ensin että sellaista ei ole tehtykään. Hän kuitenkin lähetti sen minulle 11.8. samalla kun kertoi ettei ollut nähnyt tätä aikaisemmin ja että sai sen nyt kaavoittajalta. Selityksen mukaan selvitys osoittaa ettei Gräsbölessä ole soidinalueita ja siksi se on jätetty pois kaavan dokumenteista. Anteeksi mitenkä?

Maarakennuslain mukaan kaavan perusteeksi tehtyjen selvitysten on oltava mukana kaavassa. Julkisuuslaki taas edellyttää, että kunnan asiakirja on julkinen ellei sitä viranomaispäätöksellä salata laissa kerrottujen poikkeussääntöjen mukaan. Nordanå-Lövbölen ja Gräsbölen metsoselvitysten salaamisesta ei ole tehty viranomaispäätöksiä ja nythän ne ovat julkisia, tosin Gräsbölen selvitys on lähetetty vain allekirjoittaneelle. Kaavan esillepanohan on jo ohi.

Koska Nordanå-Lövbölen kaavan esilläoloa jatkettiin metsojen soidinkartoituksen puuttujmisen vuoksi, miksi Gräsbölen kaavan esilläoloa ei tulisi jatkaa, tai tässä tapauksessa kuuluttaa uusi esilleolo? Selvityksen sisältö ja sen mahdolliset vaikutukset esitettyyn tuulivoimarakentamiseen on nyt epäolennaista. Olennaista on se, että kuntalaisella on oikeus lainkin mukaan olettaa että kaavan esillepanossa ovat mukana kaavaan tehdyt selvitykset eikä niitä kaavoituskonsultti, tekninen johtaja tai tekninen lautakunta voi vain jättää halutessaan tai vahingossa pois. Jos tahatonkin virhe on tapahtunut ja se myönnetään, eikö se pitäisi myös korjata? Mielestäni teknisellä lautakunnalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin palauttaa Gräsbölen kaava nähtäväksi kaikkine siihen kuuluvine dokumentteineen. Lautakunnan seuraava kokous on 25.8., jäämme odottamaan mielenkiinnolla.

Janne Salonen, Kemiönsaari.

  1. Janne SalonenJanne Salonen08-15-2014

    Itseäni kiinnostaa että KUKA on julistanut metsoselvitykset ”vain viranomaiskäyttöön”? Kunnan kaavoituskonsultti, Suomen tuulivoimayhdistyksen jäsen Ramboll sen ainakin oli Gräsbölen vastauksessa kirjoittanut auki. Jos kaiken takana on Ramboll, kuntalaisena kiinnostaa että maksammeko me kaikki Rambollin työstä ja vielä uusiksi sen korjaamisesta? Miten tällainen väärinkäsitys on päässyt syntymään ja olisiko tästä jotain opittavaa? Tai pitäisikö vaihtaa toimijoita, ettei vastaavia väärinkäsityksiä sattuisi uudelleen?

  2. Jouko JokinenJouko Jokinen08-19-2014

    Näissä lintuselvityksissä on jotakin merkillistä. Kekustelussa lintujen rengastajan kanssa tämä väitti minulle, että tiedot lintujen pesinnästä ovat salassa pidettäviä. Rivien välistä olin ymmärtävinäni, että tarkoitus on suojata lintujen pesiä luvattomalta rikkomiselta.
    Ettei olisi normaalia ”Hevosmiesten uutistoimiston” uutisointia.

Leave a Reply