Mielipidetutkimus, totta vai…..

Taloustutkimus on aamun (5.10) lehtien mukaan selvitellyt asukkaitten mielipiteitä tuulivoimasta neljässä Lapin kunnassa, Tervolassa, Simossa Iin kunnassa ja Merijärvellä.
Tutkimustuloksen tulkinta on kuin huono vitsi: tuulivoimaloilla ei ole häiritseviä vaikutuksia asukkaisiin. Tutkimuksen mukaan useimmat asukkaat haluavat jopa lisää tuulivoimaloita takapihoilleen.
Mielipidetutkimuksen tilaajana on tuulivoimaloita Suomeen rakentavien firmojen etujärjestö Tuulivoimayhdistys.
Tutkimuksen tuloksia tulkitsee lehdissä Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suominen. Suominen toistaa yhä samaa väitettä kuin aikaisemminkin: ne harvat, jotka tuulivoimasta sanovat saavansa esim. terveyshaittoja, saavat niitä vaikka asuisivat seitsemän kilometrin päässä voimaloista.
Sama Suominen on mm Iin kuntaan tuulivoimaloita rakentavan TuuliWatti Oy:n toimitusjohtaja.
Niissä neljässä kunnassa, joissa mielipiteitä kysyttiin, on kaikissa vireillä useita hankkeita tuulivoimaloiden rakentamiseksi, joten kauas kuuluva ääni on nyt voimaloitten rakentajille tarpeen.
Myös monissa ilmaislehtien (mm OP-Pohjola) numeroissa on nyt ollut tuulivoimaa ihannoivia tekstejä ilman kritiikin häivää. Lähde näille jutuille on ollut Tuulivoimayhdistys.

Psykologian tohtori, työ- ja organisaatiopsykologi Pirkko-Liisa Hyttinen kirjoitti hiljattain
(HS 3.10./Mielipide) työilmapiirin tutkimuksesta. Tekstin anti sopii hyvin tähänkin.
Tutkimustulosten hyödyntämisestä työyhteisössä hän toteaa näin: ”Yhden ryhmän esimiehet pesevät tutkimustulokset putipuhtaiksi, jolloin iduillaan olevat ongelmat jatkavat kasvuaan suotuisissa olosuhteissa.”
Toinen vaihtoehto olisi tunnustaa, ettei täydellisyyttä ole ja pyrkiä korjaamaan esille tulleet
haitat.
Hyttisen teksti päättyy toteamukseen ”Tutkimuksilta on lupa odottaa maksajan toiminnan kannalta hyödynnettäviä tuloksia”.
Kun Tuulivoimayhdistyksen ”tutkimuksen” tuloksia tulkitaan, niin olisi ehdottomasti pitänyt samassa yhteydessä julkistaa kysymysten sanamuodot.
Entä jos tutkimuksen tilaaja tulkitsee tutkimustuloksia tarkoituksellisesti harhaan johtaen?
Tai tekee tutkimuksen tuloksista muuten vääriä johtopäätöksiä?
Entä jos tutkimuksen tulokset ovat tilaajalle negatiivisia? Tilaajanhan ei ole pakko julkistaa tuloksia, joten pelivaraa on aina.
Onko tutkimuksen tekijällä enää sananvaltaa, vai onko hänen oltava hiljaa vaikka tutkimustuloksen tulkinta ei oikein pitäisi yhtä todellisuuden kanssa? Oikeus tutkimuksen julkistamiseen lienee vain tutkimuksen tilaajalla.

Kuntien odotukset tuulivoiman suhteen ovat kuin odotukset suurista voitoista pahimman IT-boomin aikana. Vaikka nyt tiedetään, etteivät tuulimyllyt tuo kuntalaisille lisää työtä, eikä pysyvistä verotuloistakaan ole varmaa tietoa, niin esimerkiksi Simon kunnan Internet –sivulla on seuraava teksti:
”Selvitettävänä olevat energiahankkeet ja tuulivoimapuistot avaavat toteutuessaan Simolle ja koko Kemi-Tornion seutukunnalle valtavat kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet.”
Kunnan laatimassa valtiovallalle osoitetussa tekstissä jatketaan uusien tuulivoiman teollisuusalueiden rakentamisesta merelle näin: ”Sen (Iin Suurhiekan merituulipuiston) toteutuminen riipuu valtion tukipolitiikasta, eikä nykyinen syöttötariffi riitä merirakentamiseen.”
Siteerattu teksti on kuin suoraan Tuulivoimayhdistyksen papereista.

Esko Salmela

  1. Janne SalonenJanne Salonen10-05-2013

    Mainitussa tutkimuksessa kilometrin säteellä tuulivoimaloista asui 28 vastaajaa. Näitä ei eroteltu sen mukaan, moniko on esim. vuokrannut maansa tuulivoimalle tai pidättäytynyt maksua vastaan arvostelemasta tuulivoimalasuunnitelmia.

    Raportissa todetaan että km:n säteellä asuvien vastaajien määrä on niin pieni, ettei tulos tältä osin ole tilastollisesti merkitsevä. Mikä ei tietenkään estä STY:tä tiedottamasta, että lähellä myllyjä asuvat suhtautuvat niihin positiivisesti.

    Tulos on miten maksaja haluaa.

Leave a Reply