Miksi kunta ei torju vapaa-ajan asukkaiden syyllistämistä?

Ellei kysymyksessä olisi Nordanå-Lövbölen kaikkia asukkaita koskevista vakavista haitoista, tuulivoima-alueen kaavan II muistutukset olisi hupaisaa luettavaa.
Ne kaavasta tehdyt muistutukset, joissa toivotetaan myllyt tervetulleiksi, on tehty valtaosin samalla monistuskoneella. Kieli on vain välillä vaihtunut.
Kaavoittajan vastineita kunnan puolesta kirjoittaneille Rambollin kirjureille vastineitten teko noihin muistutuksiin on ollut helppoa. On tarvittu vain yksi lause, joka lienee ohjelmoitu valmiiksi: ”Muistutus merkitään tiedoksi.” Ja sama ruotsiksi. 23 kertaa.
Kaavaa ja siis tuulivoimaa alueelle puoltavien perustelut ovat samoja kuin vuosia sitten, kun tuulivoimasta puhuttiin saarella ensimmäisen kerran:

-Tuulivoimaloista tulee voimakas valttikortti, joka houkuttelee saarelle enemmän matkailijoita.
-Tuulivoimalat tuovat saarelle paljon hyvää työpaikkojen muodossa.
-Tuulivoimaloilla on myönteinen vaikutus saaren talouteen.
-Kemiönsaari profiloituu tuulivoiman ansiosta Vihreäksi saareksi.
-Saaren kesäasukkaat ja jotkut muut kirjoittelevat lehtiin epätotuuksia tuulivoimasta.
-Emme voi antaa kesäasukkaiden määrätä kunnan asioissa.
-Me (vakituiset asukkaat) asumme ja elämme täällä ja ruokimme oman perheemme.
-Kunnalla on voimaloista vain tuloja, ei minkäänlaisia haittoja.
-Kemiönsaari muuttuu leimallisesti uusiutuvan energian omavaraiseksi saareksi.

Uusiakin perusteluja löytyi:
-Tuulivoimaloitten verotuloilla kunta säilyttää palvelut Taalintehtaalla ja saaristossa.
-Metreissä määriteltävää etäisyyttä ei ole toteutettu missään koko Suomessa.
-Metsiä ei tarvitse hakata tyhjiksi kun voimalat tuovat maanomistajille tuloja.
-Voimalat rakennetaan joka tapauksessa, siis miksei Kemiönsaarelle?
-Keksityt kilometrirajat asutuksiin eivät perustu lakiin eivätkä ole maanomistajalle oikeudenmukaisia ja yhdenvertaisia maassamme.
-Kohtuuton vaatimus metrimääräisestä etäisyydestä asutukseen tuo riskin halpojen ja meluavien voimaloitten tulemisesta, koska metrimääräinen etäisyys sallisi korkeamman melun, kun taas melumittaus sallii vain hiljaiset ja huippumodenit voimalat.
-Melumittaus määrittää metrimääräistä etäisyyttä paremmin sen, miten lähelle asutusta tuulivoimalan voi rakentaa.
-Alue ei ole enää luonnontilassa, siellä on kaivos ja puolustusvoimien varikko, joten se sopii hyvin voimaloille. Tilanne olisi tuntuvasti pahempi, jos voimaloitten rakennuspaikkana olisi esim. Biskopsö, Vänoxa tai jokin muu saari siellä, missä saaristo on kauneinta.
-Metsän eläimet voivat rauhassa käyskennellä tuulivoimaloitten varjossa eikä niiden tarvitse pelätä putoamista kaivoskuiluihin.
-Muualla Euroopassa nousee massoittain tuulivoimaloita, siellä kansalaiset ovat välttyneet sellaisilta hirvittävyyksiltä, joita muun muassa Kemiönsaaren puolesta -yhdistys on levittänyt.

Turvattu työllisyys, voimalat kuntatalouden pelastajana, turistien tulva saarelle, tuulivoimalla saari energiaomavaraiseksi – kaikkeen tuohon vetoaminen on jo vuosia sitten todettu katteettomaksi. Yksikään kuntatalous ei ole kohentunut tulivoimatuloilla, matkailijat etsivät lähinnä hiljaisia alueita ilman tuulivoimaa (kohta voimaloita on lähes joka kunnassa), saaren energiaomavaraisuus on kuin usko joulupukkiin, saaristo ei ole turvassa – jo nyt valtio tukee veronmaksajien rahoilla voimaloitten rakentamista merelle. Tuulivoimaloitten melumittauksia on tehty jo useiden vuosien ajan – ja valitukset häiritsevästä melusta lisääntyvät silti nopeasti.

Kaikkialla maailmassa, missä tuulivoimaloita rakennetaan, on noussut tuulivoimaan kriittisesti suhtautuvia ryhmiä.
Ruotsissa toimii 49 kriittistä paikallisyhdistystä, valtakunnallinen kattojärjestö on Föreningen Svenskt Landskapsskydd. Saksa esitetään usein tuulivoiman esimerkkimaana: maassa on 131 rekisteröityä, tuulivoimakriittistä yhdistystä.
Irlannissa muutaman päivän varoitusajalla pääkaupunki Dublinin kaduille marssi viisituhatta kriittisten ryhmien irlantilaista. Englannissa yhdistyksiä on kaikkialla siellä, missä on tuulivoimaloitakin. Kanadassa, USA:ssa, Ranskassa, Itävallassa, Skotlannissa, Walesissa, Australiassa, Tanskassa – lista on lähes loputon ja ”hirvittävyydet” maailmanlaajuisia.
”Hirvittävyydet” ovat samoja kaikkialla ja niistä kärsivät ihmiset, jotka ovat yllättäen joutuneet voimaloitten naapureiksi. Kaikkialla yksityiset ihmiset joutuvat yksin tai ryhmissä sotimaan omaa kuntaansa, valtiovaltaa, joskus korruptoituneita virkamiehiä, varakkaita sijoittajia ja tuulivoimaboomilla keinottelijoita vastaan.

Kemiönsaaren tuulivoimakaavojen muistutuksissa, niin kannattajien kuin vastustajienkin, on tähän saakka ilahduttavasti pysytty mielipiteissä asioiden ympärillä. Sen takia ainakin minua häiritsi pahoin jo aikaisemminkin ja nyt uudelleen toistunut hyökkäys vapaa-ajan asukkaita vastaan. Sanatarkat hyökkäävät sitaatit käännöksinä: ”Pian ryhtyivät kesävieraat ja eräät muut kirjoittamaan lehdissä pääasiassa epätotuuksia siitä, miten vaarallista ja häiritsevää tuulivoima on.”
”Emme voi antaa kesävieraiden määrätä kunnassa. Juuri me elämme ja asumme täällä ja joudumme ruokkimaan perheemme.”
Aikaisemmin joissakin lausunnoissa annettiin ymmärtää, ettei vapaa-ajan asukkailla pidä olla sananvaltaa saaren tuulivoima-asioissa ja että vain vakituisilla asukkailla on oikeus päättää.
Noissa lausunnoissa on ensi kerran hyökätty henkilöryhmää vastaan. Vapaa-ajan asukkaita on saarella noin 9 000. On todella ikävää, jos heidät syyllistetään ja heidän todella merkittävää panostaan saaren hyvinvointiin väheksytään. Jos tällaiset kannat yleistyvät, ja vielä yhdessä tuulivoiman kanssa, voi sillä olla monin tavoin valitettavan tuhoisat seuraukset koko kunnan tulevaisuudelle.
Toivon hartaasti, että lainattujen sitaattien ajatukset ovat harkitsemattomia ja ettei ainakaan kunnan virallisissa lausunnoissa – kuten kaavaehdotuksen teksteissä – tämäntapaisia hyökkäyksiä hyväksyttäisi. Ainakaan nyt kaavoittajan – siis kunnan – Nordanå-vastineessa ei vapaa-ajan asukkaiden syyllistämistä torjuttu. Kuntalaisena ja entisenä vapaa-ajan asukkaana se on minusta todella huolestuttavaa.

Esko Salmela
Taalintehdas

  1. Janne SalonenJanne Salonen11-21-2014

    Jos tekninen lautakunta maanantain kokoukisessaan hyväksyy nuo muistutuksiin annetut vastineet, sitten tekla tulee myös hyvöksyneeksi nämä argumentit. Veikkaus: 5-4 RKP:n ja Kepun äänin vastaan muut.

  2. Jouko JokinenJouko Jokinen11-26-2014

    No sehän on iankaikkisen vanha keino, jota edelleen käytetään kaikkialla. Syytetään ulkopuolisia hankaluuksista. Siinä suhteessa vapaa-ajan asukkaat ovat sopivan ulkopuolinen ryhmä.

  3. Esko SalmelaEsko Salmela11-30-2014

    Onneksi olkoon, Janne. Kuinka sinä pystyitkään arvaamaan tuon 5-4. Ihmeellistä.

Leave a Reply