Miksi Olofsgårdin kaavaehdotus palautettiin?

Kemiönsaaren tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 26.5.2014, vastoin kunnan teknisen johtajan Lars Nummelinin esitystä, palauttaa Olofsgårdin tuulivoimakaavan uudelleen valmisteltavaksi. Asiaa ehdotti jäsen Helena Fabritius ja sitä kannatti Brita Drugge. Ote pöytäkirjasta, boldaukset allekirjoittaneen:

Helena Fabritius föreslog att ärendet remitteras för ny beredning. Bullerutredningen bör göras enligt gällande direktiv och miljöministeriets planeringsriktlinjer bör följas. En ny bedömning bör göras beträffande vindkraftverkens placering. Brita Drugge understödde förslaget.

Åbo Underrättelsissa 27.6.  sekä Fabritius että Olofsgårdin projektivastaava Ralf Ginman selvittivät asiaa:

”Nämndmedlemmen Helena Fabritius (SFP) fick understöd för sitt förslag att remittera planutkastet för vindkraftparken på KSF:s markområden. Orsak: bullermodelleringen hade inte gjorts enligt de senaste direktiven. Nämnden vill också att KSF flyttar på några vindkraftverk.”

Ralf Ginman, som är projektansvarig på Kimitoön, säger att konsultföretaget Ramboll gjort bullermodelleringen enligt gamla direktiv på grund av tidspress.
– Jag har varit i kontakt med Ramboll och de ska genast ta itu med att göra en ny modellering. Likaså har de fått i uppdrag att, på basis av nya uppgifter av kommunen, flytta på en del av vindkraftverken.”

Ramboll siis teki melumallinnuksen vanhojen ohjeistusten mukaan? Ok. Mutta Gräsbölen kaavaillassa sekä Ramboll että kunnan kaava-arkkitehti Åke Lindeberg kiistivät asian vääränä. Heidän mukaansa melumallinnus on tehty ympäristöministeriön 2/2014 ohjeiden mukaan mutta koska kaksi loma-asuntoa jäisivät melun vaikutusalueelle, kaava palautettiin jotta turbiinien sijoituspaikat mietittäisiin uudestaan. 6.6. kunnan sivuille ilmestyi teksti, joka vahvisti tilaisuudessa sanotun:

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan että Olofsgårdin tuulivoimaosayleiskaavaa ei aseteta nähtäville. Syy on että maksimimelurajan 40db sisällä sijaitsee muutama vapaa-ajan asunto. Meluselvitys on tehty ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti. Selvitys sinänsä on oikein tehty, mutta kaava ei kaikilta osin täytä voimassa olevia suunnitteluohjearvoja.”

Ensin kerrottiin että kaava palautui, koska melumallinnus oli tehty vanhojen ohjeiden mukaisesti. Sitten kerrotaan, että mallinnus on tehty uusien ohjeiden mukaisesti mutta muutama vapaa-ajanasunto jää 40 db:n melurajan sisälle.
Melumallinnuksessa sen sijaan sanotaan, että meluarvojen sisälle olisi pahimmillaan jäämässä kymmeniä asuntoja:

Liitteessä 2 esitetyn VE2:n mukaisen mallinnustilanteen 40-45 dB:n meluvyöhykkeellä on tuulivoimapuiston eteläpuolella yksi asuinrakennus. Lisäksi kahdeksan loma-asuntoa on 35-40 dB:n meluvyöhykkeellä.

Liitteessä 3 esitetyn VE1:n mukaisen sijoitusvaihtoehdon ja puiston itäpuolelle suunnitellun Misskärrin tuulivoimapuiston yhteisvaikutusten melumallinnuksessa Olofsgårdin tuulivoimapuiston aiheuttamalle 40-45 dB:n meluvyöhykkeelle jää Olofsgårdin tuulivoimapuiston eteläpuolella kaksi asuinrakennusta ja neljä loma-asuntoa. Meluvyöhykkeellä 35-40 dB on Galtarbyvikenin länsipuolella viisitoista loma-asuntoa. Galtarbyvikenin itärannalla meluvyöhykkeelle jää yksitoista lomaasuntoa.

Liitteessä 4 esitetyn sijoitusvaihtoehdon VE2 ja Misskärrin tuulivoimapuiston yhteisvaikutusten melumallinnuksessa Olofsgårdin puiston aiheuttamalle 40-45 dB:n meluvyöhykkeelle jää puiston eteläpuolella yksi asuinrakennus. Meluvyöhykkeellä 35-40 dB sijiatsee Galtarbyvikenin länsipuolella seitsemäntoista loma-asuntoa. Lisäksi Galtarbyvikenin itärannalla meluvyöhykkeelle jää yksitoista loma-asuntoa.”

Jokunen kysymys:

1) Miksi kaavan palauttamisen syistä kerrottiin ensin väärää tietoa?
2) Miten on mahdollista että tekninen johtaja esittää hyväksyttäväksi kaavaa, joka osoittaa että melurajat ylittyvät ja joka on siten tuulivoimarakentamisen ohjeistuksen vastainen?
3) Kaavan teki Ramboll Konstsamfundetin konsulttina, samainen Ramboll on myös kunnan kaavoituskonsultti. Koska toimeksianto on sekä tuulivomarakentajan että kunnan kanssa, miten voidaan luottaa että Rambollin selvitykset ovat puolueettomia?

Ja se tärkein: Miksi ei suoraan kerrota, että Olofsgårdin melumallinnukset osoittavat että suunnitellulla tavalla ei alueelle voida rakentaa tuulivoimaloita?

Janne Salonen

 

 1. Esko SalmelaEsko Salmela06-10-2014

  Jotain tässä nyt on pahasti pielessä. Ensin päätöksestä tiedotetaan lehdille heti kokouksen jälkeen näin: Ramboll oli tehnyt kaavan meluselvityksen päin mäntyä ja kaavaehdotus palautettiin korjattavaksi. Tämän vahvisti vielä Konstsamfundetin projektivastaava Ralf Ginman Åbo Underrättelsenin toimittaja
  Bo Lolaxille. Koska Ginman ei voinut itse osallistua teknisen lautakunnan kokoukseen, niin joku kokouksessa ollut on hänelle soittanut ja kertonut, että Ramboll joutuu lukemaan läksyt uudelleen. Tuo maailmalle julistettu päätös olisi pitänyt olla myös kokouksen pöytäkirjassa. Mutta niin ei ollut. Pöytäkirjassa ei mainita sanallakaan Rambollin munauksesta. Päin vastoin. Kummallisessa kunnan sivulle ilmestyneessä tekstissä kokouksen maailmalle kerrottu päätös kumotaan: Rambollin meluselvitys ei olekaan päin mäntyä. Mitä kokouspäätösten ja pöytäkirjan kirjoittamisen välillä tapahtui? Eivätkö kokoukseen osallistuneet osanneet lukea? Onko kokouksesta olemassa useita pöytäkirjoja? Jos kunnalla on johto, niin nyt olisi johdolla syytä julkisesti selvittää kuntalaisille millainen päätös kokouksessa lopulta tehtiin. Nyt Kemiönsaaren kunnan asukkaille jää sellainen käsitys, että kunnassa voidaan kokouksien päätöksiä muuttaa jälkeenpäin mihin suuntaan tahansa.

 2. Janne SalonenJanne Salonen06-10-2014

  Niin, mahtoiko Ralf Ginman oikeasti huomata tuon ja soittaa Rambollille teknisen ltk:n kokouksen jälkeen joskus klo 21 maissa illalla ja sitten kertoa sen lehdelle? Vai olisiko asia kuitenkin jo päätetty ennen teknisen lautakunnan kokousta, vaikkei sitä esityslistassa lukenutkaan ja vaikka Nummelin esittelikin kaavan eteenpäin viemistä?

 3. Esa MattilaEsa Mattila06-13-2014

  ”Miksi ei suoraan kerrota, että Olofsgårdin melumallinnukset osoittavat että suunnitellulla tavalla ei alueelle voida rakentaa tuulivoimaloita?”

  Voidaanhan sinne rakentaa, kun sijoitellaan voimalat eri tavalla tai pudotetaan vaikka yksi voimala suunnitelmista pois. Kyllä konsultti aina keinot keksii…

 4. Esko SalmelaEsko Salmela06-16-2014

  Nyt on viikko kulunut noista Jannen kysymyksistä Kemiönsaaren kunnalle eikä kunta ole selvittänyt asiaa yhdelläkään sanalla. Tästä voidaan vetää monta johtopäätöstä. 1) Menettely oli kunnalle niin kiusallinen, että se halutaan haudata hiljaisuudella. 2) Kunnan johto ei koskaan lue tekstejä, joissa kuntalaiset esittävät kysymyksiä. 3) Kunnan johto lukee tekstit, mutta pitää kysymyksiä virkamiehen ahdistelemisena. 4) Lautakunnan päätöksillä ei ole merkitystä ja ne voidaan pukea uuteen sanamuotoon myöhemmin. Itse veikkaisin tuota ensimmäistä vaihtoehtoa.

Leave a Reply