Ministerium föreslår 2 km:s skyddsgräns för vindkraftverk

Föreningens t-skjorta

I ett utlåtande av den 17.9 föreslår Social- och Hälsovårdsministeriet att ett skyddsavstånd på två kilometer mellan vindkraftverk och fastigheter skrivs in i landskapsplanen. Enligt SHM är de gränser som nu utgör utgångsläge alltför snävt tilltagna, eftersom vindkraftverkens navhöjd hela tiden ökar. I utlåtandet hänvisar man bl a till Storbritanniens rekommendationer där säkerhetsgränsen bör vara 10 gånger navhöjden.

Enligt ministeriet har ”kommunernas hälsoskyddsmyndigheter och Institutet för Hälsa och välfärd fått in otaliga klagomål från allmänheten gällande bullerstörningar från befintliga vindkraftverk fastän kraftverken har varit belägna rejält över 600 meter från bostadsområden. T ex i England tvingades man stänga ett vindkraftverk, trots att avståndet översteg 2 km.”

Att följa den brittiska modellen skulle betyda ett ca 1450 meters säkerhetsavstånd i den aktuella planen för Gräsböle vindkraftsområde. Nuvarande planförslag möjliggör uppbyggande av vindkraftverk så nära som 750 meter från bostadshus.

Kan kommunernas förtroendevalda och tjänstemän ignorera ministeriets vilja?

Social- och Hälsovårdsministeriets utlåtande (på finska):
Liite_1_Lausunto_Varsinais-Suomen_tuulivoimavaihemaakuntakaavasta

Janne Salonen

Leave a Reply