Möteskultur II

De till Kimitoön planerade vindkraftverken kom åter i nyheterna då ön:s tekniska nämnd satte Gräsböles vindkraftplan till påseende i början av oktober. Nämndens ordförande Daniel Wilson berättade då i ÅU så här: “…sätts nu till påseende 30 dagar och behandlas sedan på nytt i tekniska nämnden….”

Trettio dagar uppfylldes den 13 november. Genast dårpåföljande dag berättar såväl YLE som ÅU att Gräsböles vindkraftplan har satts på is pga oklarheter i utförda bullermätningar. Tekniska nämndens medlemmar fick på så vis snabbt veta vad som beslutits om vindkraftsplanen. Nämndens följande möte, var man enligt Wilson skulle behandla planen på nytt efter påseendetidens utgång, hölls 25 november. På mötet fick man lyssna till en redogörelse om beslutet under ”Aktuell information”.

Till Kimitos möteskultur, som ovan kanske inte genomfördes första gången, är förvånansvärt effektiv: nämndens medlemmar kan redan före mötet få veta det kommande mötets beslut. Så sparas dyrbar mötestid och i bästa fall behöver möten inte alls ordnas och kommunen sparar mötesarvoden. Metoden är snabb och åsidosätter många byrokratiska och obehagliga demokratiska förvecklingar. Det följer även väl statens uppsatta sparkrav.
Nu var det så att någon ovan nämndemedlem anmärkte att borde inte just nämnden ha beslutit om planens öde. Det var ju nämnden som beslöt om dess utsättning till påseende. Helt onödigt med sådana anmärkningar, skulle i värsta fall ha åstadkommit en beklagansvärd anmärkning i protokollet. Således hittade jag inte heller nån anmärkning om detta i protokollet.

Enligt tidningsuppgifter gjordes det ett femtiotal anmärkningar till Gräsböles vindkraftsplan. Antalet underskrifter nämndes inte. Bara för historikens skull vore det trevligt att veta vad som hände med dessa anmärkningar. Läste nån möjligtvis hela bunten? Erbjöds dessa till tekniska nämnden att läsas? Eller till fullmäktigemedlemmarna? Stängdes dom rakt in i skrivbordslådan?
Fast det är ju inte så viktigt. Kommuninvånarna stör kommunens tjänstemän nu som då även utan att det ens efterfrågas. Och det vet man ju vad som står i de pappren. Klagomål. Vem orkar läsa sånt.

Esko Salmela
Dalsbruk

Leave a Reply