Något för fullmäktige att beakta med tanke på framtidens kommuninvånare?

Visste du t. ex. att …
Hönor värper ägg utan gula, mängder av minkar får missfall, föl föds med missformade leder, kalvar utan ögon och svans, kycklingar utan näbb och ögon, i närheten av vindkraftverk. Det finns en mängd rapporter om missbildningar och missfoster bland tamdjur som hållits i närheten av vindkraftsområden. Bundna eller inhägnade tamdjur kan inte fly.

En jämförande undersökning har gjorts om infraljud (på flygfält) och kroppens sätt att reagera med förstärkning eller utbyte av celler som skadats av infraljudets vibrationer. I jämförelsegruppen märktes inte några abnorma cellförändringar, vilket förekom hos flygplatspersonalen – bl.a. hade deras blodkärl mycket tjockare väggar. (Ärrbildning, valkar i händerna – kroppens sätt att byta ut skadade celler – ingen nyhet precis.)

Det är alltså fullt möjligt att också människors vävnader skadas av det lågfrekventa bullrets vågor.
Vad händer om en människas äggceller utsätts för vibrationer. Vad händer med ett embryo i något viktigt celldelningsskede? Byts några celler ut eller förstärks de? Blir det missfall senare eller föds det ett missfoster? 
Tunna membran och känsliga celler håller inte för ständiga vibrationer. Kroppen ”reparerar”.

I ett företag nära ett vindkraftverksområde i Finland, med enbart kvinnlig arbetskraft, har alla fått oregelbunden menstruation. Uppstår skador, sker det cellförändringar redan i ovulationsskedet?
 Sker det i fosterstadiet? Eller skadas spädbarnens hjärnor, som står i nära förbindelse med örongången, först senare?

Vindkraftsföretagen och investerarna – förnekar de fortfarande alla negativa effekter? Håller de fortsättningsvis fast vid att vindkraftverken inte åstadkommer annat än ett ljud som kan jämföras med en tvättmaskin? 
Säger de ännu att en människas hälsa inte skadas av att bo för nära vindkraftverk?
Har de belägg för det?

Beslut skall fattas. Varje fullmäktigemedlem skall göra det på basen av vad de anser vara bäst för kommunens invånare. 
Ett tungt ansvar, som sträcker sig långt utöver fullmäktigeperioden.

Bodil Söderblom
Farmor

  1. Jouko JokinenJouko Jokinen08-25-2014

    Inte finns det något viktigare än ekonomi.
    Och min egen plånbok är det viktigaste i ekonomin.

Leave a Reply