Nordanå-Lövbölen kaava polkisi maanomistajien oikeuksia

Viisi suunnittelualueen maanomistajaa on viime viikkoina kirjoittanut Nordanå-Lövbölen tuulivoimakaavaa kritiikittömästi tukevia tekstejä Åbo Underrättelsissa. Tämä on luonnollista, alueen maanomistajille kun on luvassa lähes puolen miljoonan euron vuotuiset maanvuokratulot, 25 vuoden aikana yli kymmenen miljoonaa! Jos asiat kuulostavat liian hyvältä, ne yleensä myös ovat sitä.

ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että Nordanå-Lövbölen kaava laajennetaan koskemaan koko sitä aluetta, jonne tuulivoimalan mallinnettu 35 desibelin melu leviäisi. ELY perustelee lausuntoaan Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeistuksella. Tämä siitä syystä, että nykyisen kaavaehdotuksen ulkopuolella oleville lähes sadalle kiinteistölle nykyinen kaava merkitsisi maankäytön rajoitteita, jotka eivät kuitenkaan olisi kaavassa.

Kaava-alueen laajeneminen, kuten viranomainen edellyttää, toisi siis kaavan piiriin noin sata uutta kiinteistöä. Kunnan oma ohjeistus vaatii, että 75% tuulivoima-alueen kiinteistönomistajista on solminut vuokrasopimuksen tuulivoimasta. Tämä tarkoittaa, että myös muiden kuin nykyisten kiinteistönomistajien tulisi saada hyötyä maanvuokrista, mikä taas leikkaisi alussa viitattujen maanomistajien tuloja. Tämä, ja tulevat maankäyttörajoitukset, on pidetty huolellisesti pimennossa asianosaisilta kiinteistönomistajilta.

ELY:n lausuntoa ei pöytäkirjojen mukaan ole erikseen tuotu teknisen lautakunnan tai kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja suppean kyselyn mukaan valtuutetut eivät tunnu asiasta tietävän. Asia on teknisen johtajan Lars Nummelinin tiedossa, mutta hän ei ole tätä esitellyt päätöksentekijöille. Miksi tätä ei ole käsitelty?

Nykymuodossaan kaava on ELY:n ja Ympäristöministeriön ohjeistuksen vastainen ja se loukkaa suuren kiinteistönomistajajoukon oikeuksia. Kaavassa on myös auki merikotkan pesän kohtalo, mikä on siirretty selvitettäväksi mahdollisessa rakennuslupavaiheessa sekä edelleen epäselvyyksiä sisämelumallinnuksen oikeellisuudessa, mihin huomauttajat eivät ole saaneet tyydyttävää vastausta. Valtuuston tulee tiistain 9.12. kokouksessaan kantaa vastuunsa kuntalaisista eikä se voi hyväksyä kaavaa nyt ehdotetun mukaisesti.

Janne Salonen
Kemönsaari

Leave a Reply