Päättäjien tuulivoimakannat piilossa

LEHDISTÖTIEDOTE 11.9.2012
Kemiönsaaren päättäjät pitävät tuulivoimakannat piilossa
Kansalaisjärjestön mielipidekyselyyn vastasi alle puolet kyselyn vastaanottajista. Mitä päättäjät kertovat huomisessa yleisötilaisuudessa?

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry / r.f pyrki selvittämään kunnanvaltuuston jäsenien, heidän varahenkilöidensä sekä teknisen lautakunnan ja kunnanhallituksen jäsenten mielipiteitä saaren tuulivoimasuunnitelmista. Kysely lähetettiin 43 henkilölle joista 20 vastasi. Vaikka tutkimus tehtiin anonyyminä eikä vastauksia pyritty liittämään yksittäisiin vastaajiin, monen päättäjien huoli tuntui olevan että vastaukset olisivat liitettävissä juuri heihin.

Kyselyyn vastanneista valtaosa (15 kpl) oli sitä mieltä, että Kemiönsaarelle ei voi rakentaa enempää tuulivoimaloita mitä nykyinen siirtokapasiteetti antaa myöden. Siirtolinja mahdollistaa noin 30-35 voimalan rakentamisen. Kolmen vastanneen mielestä tuulivoimaloita ei tule rakentaa yhtään, yhden mielestä kaikki nyt suunnitellut tulisi rakentaa ja yhden mielestä niitä tulisi rakentaa 90 tai enemmän.

Turvaetäisyyksille kannatusta

Kyselyssä tiedusteltiin, tulisiko tuulivoimaloille määrätä minimietäisyys rakennuksista. Vastauksen keskiarvo oli noin 1200 metriä ja mediaani 1000 metriä. Merkittävimmät tuulivoimarakentamista puoltavat syyt olivat investointien saaminen Kemiönsaarelle, uusiutuvan energian lisääminen Suomessa ja kiinteistöverot. Merkittävimmiksi haitoiksi katsottiin melu, maisemahaitat sekä matkailun ja turismin mahdollisuuksien heikentyminen. Kaksi vastaajaa sanoi, ettei tuulivoimaloilla ole haitallisia vaikutuksia.

Päättäjät paneelissa 12.9.

Lisätietoja päättäjien asenteista on kuultavissa jo huomenna 12.9. Taalintehtaalla järjestettävässä yleisöillassa. Alustajina ovat Anders Sirén Helsingin yliopistosta (taloudelliset vaikutukset), Denis Siponen VTT:ltä (melu) ja Ville Vasko ELY-keskuksesta (linnut ja lepakot). Tilaisuus alkaa klo 18 ja valtuustoryhmien edustajien paneelikeskustelu noin klo 20. Paikka Bio Pony, Tallimäentie 4, Taalintehdas.Tilaisuuden järjestäjänä on Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry.

Yhteenveto vastauksista.

Lisätietoja:
Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry /r.f.
Janne Salonen
p. 040 550 8051

  1. Tapani SalminenTapani Salminen10-01-2013

    Miten näitä pitäisi voida äänestää?

Leave a Reply