Planen för Nordanå-Lövböle skulle trampa på markägarnas rättigheter

Fem markägare från ifrågavarande planområde har de senaste veckorna skrivit flera kritiklösa vindkraftspositiva insändare på ÅU. Det är förståeligt, områdets markägare står inför en årlig arrendeinkomst på nästan en halv miljon euro, sammanlagt över en 25 års period uppgår arrendeinkomsten till över 10 miljoner! Om saker och ting låter för bra för att vara sanna är de det oftast också.

NTM-centralen har i sitt utlåtande krävt att Nordanå-Lövböle planen skall ökas att omfatta hela området som vindkraftverkens beräknade 35 decibels ljud skulle täcka. NTM-centralen motiverar sitt utlåtande med Miljöministeriets anvisning för vindkraftsbyggande. Detta pga. att nuvarande planförslag skulle innebära begränsningar i nyttjanderätten av marken för nästan 100 fastigheter som trots det inte skulle finnas inom planeområdet.

En förstorning av planområdet, som myndigheterna förutsätter, hämtade således ca 100 nya fastigheter till planområdet. Kommunens egna anvisningar kräver att 75% av vindkraftsområdets fastighetsägare skall ha ingått arrendeavtal för vindkraft. Det betyder att även andra som de nuvarande markägarna skall ha sin del av arrendepotten vilket i gengäld minskade på de tidigare nämnda markägarnas arrendeinkomster. Detta, och informationen om begränsningar i nyttjandet av marken har noga hållits gömda för allmänheten och dessa nästan 100 berörda fastighetsägare.

NTM-centralens utlåtande har enligt protokollen inte hämtats till tekniska nämndens eller kommunstyrelsens behandling och en snabb rundfråga bland några förtroendevalda visar att dessa inte är medvetna om saken. Tekniska chefen Lars Nummelin är medveten om saken men han har inte presenterat det för beslutsfattarna. Varför har detta inte behandlats?

I nuvarande form strider planen såväl mot NTM-centralens som Miljöministeriets anvisningar och den trampar på ett stort antal fastighetsägares rättigheter. Öppet är också frågan om havsörns bo vars utredning har flyttats till en eventuell kommande bygglovsbehandling. Oklarheterna i inne-ljud modelleringarna har inte till dags dato besvarats tillfredsställande.
Fullmäktige bör i tisdagens 9.12 möte bära sitt ansvar gentemot kommuninvånarna och kan inte godkänna planen i sin nuvarande form.

Janne Salonen
Kimitoön

  1. Esko SalmelaEsko Salmela12-05-2014

    Nummelin törttöilee jatkuvasti niin raskaasti, että monessa muussa kunnassa mies olisi lentänyt jo kuin leppäkeihäs. Ja silti RKP seisoo omaksi vahingokseen tiukasti miehen tukena. Omituista. Jos miehellä olisi vähänkin taktista tajua, niin nopea eläkkeelle lähtö pelastaisi maineen rippeet – jos niitä vielä on.

  2. h2 Skåneh2 Skåne12-05-2017

    Bra skrivet. Nu har det gått ett tag men liknande ärenden finns tyvärr kvar på borden landet över.

Leave a Reply