Planförslaget för Gräsböle vindkraftsdelgeneralplan är till påseende under tiden 7.3 – 18.4.2013.

Planerna finns till påseende i kommunkansliet i Kimito samt på kommunens webbsidor www.kimitoon.fi/bygga-och-bo/byggande_planering/ideskisser/generalplaner/#vindkraft_grasbole.

Eventuella skriftliga anmärkningar lämnas under tiden för påseende till Kimitoöns tekniska nämnd, Vretavägen 19, 25700 KIMITO eller per mail till jill.karlsson(at)kimitoon.fi .

Leave a Reply