Pro Kimitoön årsmöte 1.4.2014

INBJUDAN TILL FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 1.4. KL 18.
HOTELL GALAXY, Arkadiavägen 11. Kimito.

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf:s stadgeenliga årsmöte. På agendan stadgeenliga ärenden: bokslut, verksamhetsgranskarens utlåtande och beslut av ansvarsfrihet för styrelsen. Årsrapport och handlingsplan. Beslut av sammansättning av styrelse och ordförande och fastslagning av årsavgift för år 2014. En överblick av ön:s vindkraftsplaner och grupparbeten. Middag till självkostnadspris.

Om du är intresserad att verka i föreningens styrelse eller av andra uppgifter (sekreterare, kassör, bokförare eller annat), vänligen meddela senast på mötet. Alla aktiva är välkomna!

Frivillig anmälan: https://www.kemionsaari.net/anmalan-till-arsmotet/?lang=sv

VÄLKOMMEN!

Janne

 

Leave a Reply