Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta rf är en medborgarförening vars avsikt är att även informera om de planerade vindkraftsverkens nackdelar på Kimitoön. Vi vill väcka en bred diskussion i kommunen och erbjuda ett forum för att kunna påverka.
Föreningen ställer sig neutralt till vindkraf då beslutsfattandet är öppet och turbinernas placering inte vållar orimliga nackdelar för människor och miljön.

Medlemsavgiften är 15€ per år, du är hjärligt välkommen med i vår verksamhet! Bli medlem här.

Styrelsen
Ordförande Janne Salonen, Kimitoön
Viceordförande Jouko Jokinen, Kimitoön
Sekreterare: Leena-Marketta Holsman, Kimitoön
Kassör Joachim von Flittner, St Karins

Övriga styrelse medlemmar:
Heidi Loukiainen, Kimitoön
Kati Lönnqvist, Kimitoön
Hannu Korkeamäki, Kimitoön

Enligt gällande föreningslag är medlemsregistret inte officielt, men vi publicerar information om medlemsantalet.

Stadgar