Puolueeton asiantuntija-arvio: Nordanå-Lövbölen kaavan melumallinnus on väärin

Avoin kirje, lähetetty 26.3.2017

Jakelu:
Greger Lindholm
Anneli Pahta
Kirsti Virkki
Teknisen ltk:n puheenjohtaja ja jäsenet.

Arvioinnin löydät tästä linkistä:
Tuuli Kemiö päivitetty 27.3.2017

Tekninen ltk käsittelee Nordanå-Lövbölen kaavan kokouksessaan 27.3.
Teetimme asiantuntijalausunnon kaavan melumallinnuksesta puolueettomalla ja kokeneella akustiikolla. Vesa Viljasella on vuosikymmenien kokemus melumallinnuksista ja melun mittaamisesta, hän on Suomen Tuulivoimayhdistyksen jäsen ja työskennellyt mm. tuulivoimaoperaattoreille. Raportti liitteenä.

Viljanen arvioi melumallinnuksen olevan sen verran virheellinen, että ”Kemiön kunnan viranhaltijat ja luottamushenkilöt eivät ole voineet mitenkään saada luotettavaa melutietoutta päätöksenteon pohjaksi Ramboll Oy:n laatimasta Nordanå-Lövbölen melumallinnuksen toimivuudesta kuvaamaan tuulivoimaloiden aiheuttamaa käytönajan melua lähimmille asuntoalueille.”

Kuitenkin virkamiehen selvilläolovelvollisuus koskee myös lautakunnan jäseniä ja olennaisten asioiden selvittämättä jättäminen voi pahimmassa tapauksessa johtaa henkilökohtaiseen vastuuseen ja korvausvelvollisuuteen.

Kaavaehdotuksen melumalli sisältää Viljasen mukaan useita puutteita ja virheellisyyksiä, ja johtaa toteutuessaan liian suureen meluun lähiseudun kiinteistöissä.

Keskeiset puutteet Viljasen raportin mukaan ovat:

1) Ramboll Oy:n Nordanå-Lövbölen melumallinnuksessa  (1.9.2015) ei ole noudatettu YM:n tuulivoimamelun mallinnusohjetta 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallinnus.

2) Akustisia lähtötietoja ei ole esitetty YM:n ohjeen mukaisesti. Tuulivoimalatyypille annetuista standardin mukaisesti esitetyistä melupäästön lähtötiedoista selviää mm kapeakaistaisuus.

3) Kapeakaistaisuus Nordex N117/3000 voimalalle ei tuoda esille. Nordex N117/3000 voimalan aiheuttama kapeakaistaisuus on tuotu esille aikaisemmin (5.12.2015) toimitetussa asiantuntijalausunnossamme. Kapeakaistaisuudesta johtuvaa + 5 dB:n sanktiota ei ole mallinnuksessa lisätty melumallinnustuloksiin.

4) Taattua melupäästöarvoa LWAd  ei ole käytetty, vaan laskennassa on käytetty äänitehoa LWA. Tällöin mallinnuksessa on jätetty huomioimatta + 2 dB korjaus.

Oikeiden melun lähtöarvojen käyttö tarkoittaa suojaetäisyyden yli kaksinkertaistumista eli kilometrin 40 dB(A) melurajan suojaetäisyys kasvaa yli kahdeksi (2) kilometriksi.

Raportti on liitteenä ja se on vapaasti käytettävissä. Liitteessä on Vesa Viljasen yhteystiedot, hän antaa lisätietoja kysyttäessä.

Toivon, että asia otetaan huomioon päätöksenteossa.

Terveisin,
Janne Salonen

Leave a Reply