Registerbeskrivning

Pro Kimitoön – Keminönsaaren puolesta rf:s registerbeskrivning för medlemsregistret:

Registrets upprätthållare: Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry.

Avsikten med registret är att göra föreningens informationsflöde (årsmöten, kallelser, andra aktuella ärenden) tillgängligt för medlemmarna.

I registret sparas följande uppgifter: namn, adress, e-postadress samt ev. telefonnummer.

Uppgifterna delges inte till utomstående.