Taalerintehdas ja Posion yhteismetsä uhkaa mökkiläisi 20 000 euron sakoilla. Turvat tukkoon mökkiläiset ”

Sijoitusyhtiö Taalerintehdas on sunnittelemassa Posiolle 4-tunturin huipulle 51 tuulimyllyn puistoa. Hanketta johtaa Faaret Daamer, joka on Mauri Pekkarisen vävypoika.

Myllyt rakennettaisin Posion Yhteismetsän maille, joka on tehnyt vuokrasopimuksen Taalerintehtaan kanssa.

Puiston on suunniteltu niin, että sen sisään luonnossa jää vasta 3 -vuotta sitten hyväksytty uusi rantakaava-alue. Vaikka rantakaava-alue onkin paperilla rajattu ulos niin suunnitelmien mukaan molemmin puolin aluetta pyörisi jättimyllyt.

Mökkinsä rakentaneet huomaavat nyt olevansa tuulivoiman suurteollisuusalueella, kun tontin vuokraaja ja osayleiskaava lupasi rauhallisen erämaa-alueen.

Taalerintehdas ja Yhteismetsä ovat nyt sitten tehneet kirjallisen esityksen kompensaatioista, johon liittyy mm. tienauraus (joka nytkin aurataan), vuokrien ja metsästysluvan pudottaminen puoleen ja mökin lunastaminen 2-vuoden kuluttua, jos mökkiläinen niin haluaa, sekä 4 000 euron vuosittainen kehittämisraha.

Sopimuksen ehdoksi esitetään se, että rakennuslupa saadaan 30.3.2014 mennessä ja

”Vuokramies sitoutuu myötävaikuttamaan Taalerintehtaan Posion yhteismetsän alueelle suunnitteleman tuulivoimahankkeen edistymiseen kaikin käytettävissään olevin keinoin tämän Liitteen voimassaoliaikana”.

”Mikäli Vuokramies ei toimillaan kohdan 5 mukaisesti osoita mytävaikuttamista hankkeen puolesta on Yhteysmetsällä/ Taalerintehtaalla oikeus irtisanoa Sopimus välittömästi”.

Sopimusesityksen mukaan sopimus on pidettävä salassa, koska se pitää sisällään liikesalaisuuksia ja mikäli julkaisee komannelle osapuolelle joutuu maksamaan 20 000 euron sakot.

Sopimuksessa ei ole kuin yksi liikesalaisuus, jota emme tietenkään julkaise, mutta jonka tiedon saa kun lukee Murtotuuli hankkeen YVA selostuksen.

Mökkiläisten keskuudessa suhtaudutaan myönteisesti kompensaatioesityksiin, mutta ne on yksipuolisesti saneltu, josta syystä juuri kukaan niitä ei ole allekirjoittanut.

Mikäli kirjoittaisimme sopimuksen alle merkitsi se sitä, että meillä ei olisi mahdollisuuta sanoa mielipidettä YVA: selostukseen, Posion kunnan päättämään kaavaan, tehdä valitusta ja kaiken lisäksi sen jälkeen, kun myllyt on rakennettu niistäkään ei 20 vuoden aikana saisi sanoa, kuin pelkästään myönteistä.

Turvat tukkoon mökkiläiset on Taalerintehtaan viesti.

****

Mafian liiketoimiin kuuluu petos, uhkaus, kiristys, vahingoittaminen.

Olen tuulivoiman ja uusiutuvien energioidan kannattaja, mutta nyt pilataan kiireellä asuinympäristöjä, vapaa-ajan asutusta, maitkailualueita, kulttuurimaisemia, erämaa-alueita ja tuntureiden maisemakuvia.

Hemmo Koskiniemi

  1. Janne SalonenJanne Salonen08-08-2013

    Mainio kirjoitus, Hemmo.
    Aivan uskomatonta, että rahalla pyrittäisiin ostamaan ihmisiä ”myötävaikuttamaan” Taaleritehtaan hankkeeseen. Lähetin Taamir Fareedille meiliä ja kysyin, onko vastaavaa sopimusta tarjottu tai suunnitteilla Kemiönsaarella.

  2. Ija RönnqvistIja Rönnqvist09-05-2013

    Minulla on se käsitys että Taaleritehdas oli Misskärrissä ollut yhteydessä muutamiin kielteisesti suhtautuviin asukkaisiin ja puhunut jostain korvauksista jos asukkaaat eivät vastusta hanketta.

Leave a Reply