Taalerintehdas och Posio:s samfällda mark hotar fritidsboende med 20 000 euros böter. “Truten fast fritidsboare.”

Investmentbolaget Taalerintehdas planerar 51 st. vindkraftverk på toppen av 4-tunturi i Posio. Projektet leds av Taamir Fareed som är Mauri Pekkarinens svärson.

Möllorna skall byggas på Posios samfällda skogsmark som har ingått ett hyresavtal med Taaleritehdas.

Området har planerats så att det omsluter en ny, endast 3 år gammal strandplan. Även om strandplanen på pappret har lämnats utanför vindkraftsparken skulle den omringas av jättemöllor.

Folk som byggt sina fritidsbostäder finner sig nu vara på ett storindustriområde, fastän tomtens uthyrare och även delgeneralplanen lovade ett lugnt och fridfullt vildmarksområde.

Taalerintehdas och den samfällda markens representanter har nu uppgjort ett skriftligt avtal om kompensation, vilken omfattar bl.a. vägplogning (som dock utförs redan nu), hyrornas och jakträtternas minskning med hälften och fritidsbostädernas inlösning efter 2 år om så önskas samt en 4.000 euros årlig utvecklingspeng.

Som villkor för detta anges att byggnadstillståndet fås senast 30.3.2014 samt att:

”Avtalsparten förbinder sig att med alla tillgängliga medel medverka till att Taaleritehdas vindkraftsprojekt på det samfällda skogsområdet i Posio framåtskrider så länge bilagan till denna överenskommelse är i kraft.”

“Ifall avtalsparten inte uppfyller föregående, har Samfällda skogen/Taaleritehdas rätt att säga upp överenskommelsen omedelbart.”

Avtalet skall hemlighållas, eftersom det innehåller affärshemligheter och ifall man bryter mot detta måste man betala en straffavgift på 20.000 euro.

Avtalet innehåller endast en affärshemlighet, vilken givetvis inte offentliggörs här, men som i alla fall framkommer ur Murtotuuli:s MBK-redogörelse.

Bland de fritidsboende ser man positivt på kompensationsplanerna, men dessa är ensidigt dikterade och har därför inte undertecknats av nästan någon alls.

Ifall vi undertecknade avtalet skulle det innebära att vi inte hade möjlighet att uttala vår åsikt i MBK eller Posio kommuns plan och heller inte kunde överklaga något. Och efter att möllorna byggts upp skulle vi inte kunna uttala oss annat än positivt om dem i 20 års tid.

Truten fast fritidsboende är Taaleritehdas budskap.

****

Till maffians medel hör bedrägeri, hot, utpressning och skada.

Jag är för vindkraft och förnybara energiformer men nu förstör man med stor brådska boendemiljöer, fritidsbosättningar, turistområden, kulturområden, vildmarksområden samt fjällvyer.

Hemmo Koskiniemi

Leave a Reply