Talous

Valtio maksaa tuulivoimantuottajille 105,3 euron takuuhintaa Megawattitunnilta vuoden 2015 loppuun. Sen jälkeen tuki laskee 83,5 euroon. Sähkön markkinahinta on noin 35-40 euroa ja erotus katetaan sähköverolla kaikilta sähkön kuluttajilta. Pääomasijoittajille tuulivoimala merkitsee 10-15 prosentin vuotuista tuottoa sijoitetulle pääomalle, valtion takaamana.

Kemiönsaarella tuulivoimalarakentajat maksavat maanomistajille noin 15 000 euroa / voimala /vuosi. Kunta saa kiinteistöverotuloja jokaisesta voimalasta. Veron määrä laskee nykylainsäädännön mukaan vuosittain niin, että 10 vuoden jälkeen veroa ei enää makseta.

Kiinteistöjen arvot laskevat keskimäärin 30 prosenttia tuulivoimala-alueiden lähellä. Arvonalennusta ei kompensoida eikä sitä oteta huomioon taloudellisissa laskelmissa.

Suuret tuulivoima-alueet haittaavat maiden virkistyskäyttöä ja voivat estää matkailun ja vapaa.ajanpalveluiden kehittämistä Kemiönsaarella. Saaren houkuttelevuus kesäasukkaiden ja sisäänmuuttajien silmissä voi heiketä. Mm. Muonion kunta esti tuulivoimaloiden rakentamisen alueelleen, koska ne olisivat häirinneet matkailuelinkeinoa. Kemiönsaaren kunta suhtautuu positiivisesti tuulivoimaan ja sen katsotaan mm. edistävän kunnan myönteistä imagoa.