Tilannekatsaus Kemiönsaaren tuulivoimaan

Kesän aikana tuulivoimatilanne on elänyt vaan ei edistynyt. Tuulivoiman paikallisia työllistävä vaikutus on kuitenkin konkretisoitunut hallintobyrokratian myötä. Kunnan virkamiehillä on valmisteltavana ja luottamushenkilöillä vastattavana kaksi hallinnollista asiaa:

1) Aluehallintoviraston pyyntö vastata Rambollin ja EFE:n tekemään hallintokanteluun Nordanå-Lövbölen rakennuslupien päätäntäprosessista. Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi oman vastauksensa kunnanhallitukselle 28.6. Kunta on pyytänyt AVI:lta lisäaikaa 8.9. asti ja kunnanhallitus käsittelee vastauksen todennäköisesti kokouksessaan 30.8.

2) Turun hallinto-oikeus on pyytänyt kunnalta lisätietoja useisiin hallintovalituksiin. Yhtenä selvityksen aiheena on, ilmoittivatko hallintovalituksessa jäävisi epäillyt kaksi virkamiestä (Roger Hakalax ja Lars Nummelin) sekä valtuutettu Brita Drugge jääviydestään, poistuivatko he valtuustosalista päätöksenteon ajaksi ja jos eivät, missä he istuivat päätöksenteon aikana. Hallintovalituksissa on pyydetty yhteensä seitsemän päätöksentekijän mahdollisen jääviyden selvittämistä. Kunta on pyytänyt lisäaikaa, kunnanvaltuusto päättää vastaamisesta kokouksessaan 12.9. ja vastaus Turun hallinto-oikeudelle annetaan 21.9. mennessä.

Epäselvä tilanne jatkuu

Nordanå-Lövbölen kaava ei siis ole saanut lainvoimaa ja hallintovalitukseen voidaan odottaa päätöstä loppusyksyn 2016 aikana, ehkä. Jos jokin hallintovalituksista hyväksytään, kaava palautuu kuntaan uuteen valmisteluun. Jos kaikki valitukset hylättäisiin, prosessi jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja päätöksiä voidaan odottaa mahdollisesti vuoteen 2018 . Ehdollisten rakennuslupien käsittelyaikataulusta ei ole tietoa, mutta lienee selvää että niitä ei voi käsitellä ennen kuin AVI on tehnyt oman päätöksensä niitä koskevasta hallintokantelusta. Toistaiseksi rakennuslupien hakija eli EFE on kieltäytynyt antamasta lautakunnan pyytämiä lisäselvityksiä. AVI:n käsittelyaika hallintokantelullle voi olla jopa 12 kuukautta.

Kunnanvaltuusto on palauttanut Gräsbölen kaavahakemuksen toimenpiteitä varten jo vuonna 2014, mutta toistaiseksi valtuuston päätöksen mukaisia toimenpiteitä (vähimmäisetäisyys 1500 m) ei ole tehty. Kuinka kauan tekninen lautakunta voi olla noudattamatta valtuuston päätöstä, on epäselvää.

Olofsgårdin kaavahakemus ja kaavan tekemiseksi tähtäävä sopimus on voimassa, vaikka hakija Konstsamfundet ei ole tällä hetkellä aktiivinen. KSF on odottavalla kannalla mm. mahdollisen uuden valtakunnallisen tuulivoimatuen kanssa koska nykyiseen tukeen sekään ei voi päästä, eikä teollisia tuulivoimaloita rakenneta ilman veronmaksajien kompensaatiota.

Vuodesta 2011 jatkunut epäselvä tilanne Kemiönsaarella jatkuu siis edelleen. Ainakin Olofsgårdissa ja Gräsbölessä on kiinteistönomistajia, jotka eivät voi myydä kiinteistöään vaika haluaisivat koska ei ole tietoa, onko lähelle tulossa teollisuusalue. Vähintään kymmenet perheet on ajettu tilanteeseen, jossa näiden kodin ja perheen tulevaisuus on hämärän peitossa. Useat muut kunnat ovat keskeyttäneet tuulivoimarakentamisen määräämällä kahden kilometrin suojaetäisyyden kiinteistöjen ja tuulivoimaloiden väliin. Nordanå-Lövbölestä löytyy asuinkiinteistö, jonka läheisyyteen olisi tulossa neljä voimalaa alle kilometrin päähän ja kahdeksan kahden kilometrin säteelle. Gräsbölessä kaavahakemuksen mukaan lähin etäisyys olisi 650 metriä, Olofsgårdissa alle kilometrin päässä on kymmeniä kiinteistöjä.

Janne Salonen

Leave a Reply