Tobjörn Kevinin testamentti

Kun Torbjörn Kevin luovutti päätoimittajan tuolin seuraajalleen Åbo Underrättelser -lehdessä, hän tiivisti oivallisesti viimeisessä pääkirjoituksessaan 29.3. ajatuksia, jotka heijastavat myös kansalaisliikkeiden merkityksen. Seuraava siteeraus on osa Kevinin hiotusta tekstistä:

”Ju snabbare processen är – och kris och brådska hör ihop – desto viktigare är det att man besinnar sig och ifrågasätter den rådande sanningen.
Notera att termen ifrågasätta i mindre grad bygger på attityd och mera på kunskap, kunnande och en vilja att stå emot då alla andra rusar. Stå emot åtminstone så länge att det blir klart om alternativa berättelser finns.”—– ”Demokrati utan alternativa berättelser engagerar inte. Demokrati utan engagemang blir förvaltning. Förvaltning ska aldrig ha huvudrollen – den ska underordna den stora berättelsen.”

Upeaa tekstiä.

Esko Salmela
Taalintehdas

  1. Ija RönnqvistIja Rönnqvist04-01-2014

    Hyvin kirjoitettu. Kunpa meidän päättäjämme myös ymmärtäisivät tämän päätöksenteoissaan!
    Ija Rönnqvist

Leave a Reply