Tuulahduksia Saksasta

A-studiota 8.7.2013 mukaillen. Mitä asioita tuulivoimasta nousee esille Saksassa sellaisten ihmisten taholta, jotka ajattelevat muutakin kuin rahaa valtion kassassa:

”Tuki tuulivoimalle on tulonsiirtoa alhaalta ylöspäin.” Esim. Berliinissä on tuhansia sähköttömiä asuntoja, joiden haltijat eivät voi/halua osallistua tukitalkoisiin maksamalla tuki-korotettua sähkölaskua.

”On odotettavissa yhteiskunnallisia levottomuuksia.”, kts edellinen kappale.

”Hiilen polttamisesta syntyvät päästöt ovat lisääntyneet tuulivoiman lisäännyttyä kun samalla on luovuttu ydinvoimasta.” Tuulivoiman kuten kaiken muunkin uusiutuvan rinnalta on löydyttävä 100 prosenttisesti korvaava energialähde, suurelta osin sen on nykyisin oltava hiili. Saksalainen alan professori toteaakin: ”Ruskohiilen kanssa poltetaan ilmastotavoitteet.” Jollei korvaavaa lähdettä haluta on pitää sietää sähkön säännöstelyä eli katkoksia, nykymenossa absurdi ajatus.

”Amerikasta saattaa tulla uusi Kiina, tehtaat siirtyvät sinne. Amerikkalainen liuskekaasu on hinnaltaan 1/4 euroopassa maksettavasta kaasun hinnasta.” Uuden Mantereen vastenmielisyys jakaa valtiontukia ei ainakaan edistä Euroopan kilpailukykyä.

”Sähkön varastoiminen on järjettömän kallista.” Varastoiminen vähentäisi korvaavien lähteiden tarvetta. Kohtuuhintainen varastointi eli käytännössä akkujen käyttö tekisi uusiutuvien käytöstä järkevää.

Ohi A-studion: Mielestäni uusiutuvien käyttö pitää olla pienempien yksiköiden kuin valtioiden, esim. kotitalouksien, taloyhtiöiden, yritysten päätettävissä ja pitäisi tukea asiaa tällä tasolla. Kokonaishankintakustannukset per tuotettu kilowatti olisivat tällöin varmaankin suuremmat mutta homma olisi vapaaehtoista ja hyödyttäisi paikallista/kotimaista ekonomiaa sen sijaan , että verorahoja valuu ulkomaille ja tietyille sijoitusyhtiöille, valtion pakkopulla ei oikein enää maistu. Hajautettuna toiminta vähentäisi korvaavan energian tarvetta ja energian siirtokustannuksia.

Tapani Salminen

tapani.salminen@hotmail.com

  1. Janne SalonenJanne Salonen08-06-2013

    Hyvä teksti, Tapani.

    Saksan ”uusi, vihreä energiapolitiikka” johtaa siihen, että energian hinta ja sitä myötä kilpailukyky romuttuu samalla kun ilmastotavoitteilla pyyhitään lattiaa. Fukushiman jälkeen hiiliteollisuus huomasi tilaisuutensa tulleen ja sai liittolaisen ympäristöpuolueista ja -liikkeistä. Lopputulemana tuhansia kuolemia ja kymmeniätuhansia vakavia sairastumisia vuodessa samalla kun ydinsähkön tuontia naapurimaista lisätään. Oikein riemuesimerkki siitä miten tie kadotukseen on kivetty hyvllä aikomuksilla.

    Aiheesta kattava mielipidekirjoitus täällä: http://kaikenhuippu.com/2012/11/05/tekniikka-talous-mielipide-saksan-vihrea-politiikka-on-sysimustaa/

Leave a Reply