Tuulivoima ja hevoset

200 metriin ulottuvien tuulivoimaloiden aiheuttama melu ja välke vaikuttaa tietenkin sekä ihmisiin että (muihin) eläimiin. Alla ote Suomen Hippoksen eläinääkärin Katja Hautalan lausunnosta, miten tuulivoimalarakentamisessa ja suunnittelussa tulisi huomioia hevoset:

”Hevoset ovat eläinlajina pakoeläimiä, jotka voivat reagoida voimakkaasti äkillisiin muutoksiin elinympäristössä. Valmiiden tuulivoimaloiden kohdalla äkillisiä muutoksia ympäristössä aiheuttavat esimerkiksi hevosten ulkoilualueille ja valmennusreiteille osuvat liikkuvien siipien aiheuttamat varjot ja heijastumat. Siivistä mahdollisesti irtoava jää tai lumi voi myös säikäyttää tai vahingoittaa hevosta. Tuulivoimalan tuottama melu voi heikentää hevosen hyvinvointia.

Tuulivoimaloiden rakennusvaiheessa vaaratilanteita hevosten kanssa voi aiheutua esimerkiksi rakentamiseen liittyvistä materiaalikuljetuksista ja voimakkaista äänistä. (…) Jos rakentamiseen liittyvää liikennettä joudutaan ohjaamaan hevosten käyttämää reittiä pitkin, tulee hevosenomistajia tiedottaa kuljetuksista ja niiden täsmällisistä aikatauluista niin, että hevosenomistajat voivat ennakoida mahdolliset riskitilanteet.

Tuulivoimaloiden sijoittelu ja rakentaminen tulee kokonaisuudessaan suunnitella niin, ettei hevosten pito- ja valmennusolosuhteita vaikeuteta. ”The Brittish Horse Societyn” kokoamassa ohjeessa suositellaan, että tuulivoimalan ja hevosten käyttämien reittien välinen etäisyys olisi 3-4 kertaa tuulivoimalan korkeus.”

Koko lausunto täällä: Tuulivoimarakentaminen ja hevoset

Janne Salonen

Leave a Reply