Tuulivoima ja kiinteistöjen arvo

Tuulivoimaloiden ja jo niiden suunnittelun vaikutus alueen kiinteistöjen arvoon on pysyt kiisteltynä jo vuosien ajan. Muualla maailmassa voimaloiden on yleisesti katsottu alentavan niiden vaikutuspiirissä olevien kiinteistöjen arvoa noin kolmanneksen.

Tuulivoiman rakentajat ovat meillä joissakin yhteyksissä esittäneet tuulivoimaloiden jopa houkuttelevan uusia asukkaita voimaloiden lähitienoille.

Jo rakennetuilla tuulivoimala-alueilla ja tuulivoiman teollisuusalueiksi suunnitelluilla on kuitenkin koko ajan ollut tarjolla sekä kiinteistöjä että asuinkiinteistöille varattuja tontteja. Mikä on ollut tuulivoimaloitten vaikutus kiinteistökauppoihin näillä alueilla?

Kuntien tuttavaverkostoissa eivät kiinteistövälittäjät ole ilmeisesti haluneet asiasta puhua. Virkistävänä poikkeuksena on ollut lähes unohtunut lausunto, jonka Hanko-Inkoo välisen alueen kiinteistövälittäjä antoi asiasta vuosi sitten. Hänellä on takanaan 25 vuotta kestänyt ura kiinteistövälittäjänä ja hän on alan merkittävän toimijan palveluksessa. Lausunto koski Näsen kartanon tuulivoimapuiston OYK-ehdotusta ja sen vaikutusta kaava-aluetta ympäröivien kiiinteistöjen arvoon.

Koko lausunto on luettavissa seuraavasta:
http://www.hartola.fi/liitteet/Asuminen_ja_ymparisto/kaavoitus/purnu/kiinteistovalittajanarvio.pdf

Eräitä otteita lausunnosta:

— Vaikutus ilmenee kysynnän vähentymisenä. Laatutietoisimmat ja maksukykyisimmät ostajaehdokkaat kaikkoavat ja kauppa tapahtuu vaan aiempaa alempaan hintaan. Siirrytään selvästi ostajan markkinoihin. Näin on tapahtunut Inkoossa ja Sandössä ja näin tulee tapahtumaan Näsen kartanon OYK -ympäristössäkin. ——

—— Omarantaisten lomakiinteistöjen osalta vaikutus on rahallisesti merkittävin niiden suuren kysynnän ja korkean arvon takia. Asuinkiinteistölle ilman omaa rantaa, suhteellinen vaikutus on suurin, mutta rahallinen vaikutus pienempi lähtökohtaisesti vähäisemmän arvostuksen ja kysynnän takia. Jos häiritsevyys on suuri, joillekin rannattomille kiinteistöille voi olla vaikea löytää ostajaa. —–

—– Arvioimme että asuinkiinteistöjen arvo alenee keskimäärin kolmasosan jo tuulivoima-alueen lähivaikutusalueella, eli kolme kilometrin säteellä.——-

Näiden lausuntojen takana on kokemusperäistä tietoa, jota ei ole syytä epäillä.

Esko Salmela
Taalintehdas

 1. Tapani SalminenTapani Salminen02-15-2014

  Näin kunnat sahaavat omaa oksaansa – monessa muuttokato kiihtyy.

 2. anders abrahamssonanders abrahamsson02-17-2014

  I Sverige har man undersökt 42000 verkliga fastighetsförsäljningar utan att man kunnat påvisa värdeminskning av fastigheter. https://www.natverketforvindbruk.se/Global/Planering/Vindkraftisikte100915.pdf

 3. Esko SalmelaEsko Salmela02-18-2014

  Bra, Anders Abrahamsson. Men du glömde bara att berätta vem som beställde undersökningen. Kanske du inte visste att det var Svensk Vindenergi, en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft. Så där berättar man om deras mål: Svensk Vindenergis uppgift är att tillvarata medlemmarnas (läs:kraftbolagens, finansiella investerares etc.) intressen. Och du glömde också att berätta vad man skrev i undersökningens slutsatser: ” Eftersom studien gjorts med begränsade resurser och med ett begränsat djup i statistikunderlaget är det angeläget att studera frågan vidare.”

 4. anders abrahamssonanders abrahamsson02-19-2014

  sist då jag kolla så fungerar plus minus gånger och division på samma sätt oavsett vem som räknar… och då nu uppgifterna är tagna från statlig instans så saknar ditt påstående saknar grund… du kan ju säkert använda samma bas information och göra egna beräkningar…

Leave a Reply