Tuulivoima ja kiinteistön arvot

Kemiönsaarella järjestettiin torstaina 11.9. tilaisuus, jossa arvioitiin tuulivoimalarakentamisen vaikutusta kiinteistöjen arvoon. Järjestäjänä oli kemiönsaarelainen Huom!-kiinteistövälittäjä, AKA-arvioija ja RKP:n kunnavaltuutettu Kristian Lindroos. Alustajina oli arvovaltaista väkeä, olivathan osallistujat Auktorisoidun kiinteistöarvioijat ry:n edustajia ja puhujana mm. professori Juhana Hiironen Aalto yliopiston maankäyttölaitokselta. Jo ennen tilaisuutta saimme lukea Hiirosen arvion Yle Åbolandilta: ”Vindkraftverk påverkar fastighetspriser – men bara tillfälligt” (Yle muutti otsikon tilaisuuden jälkeen).

Ylen jutussa Hiironen selvensi, miten tuulivoimalasuunnitelma kiinteistön lähellä laskee kiinteistön arvoa mutta vain väliaikaisesti. Ostaja joka ei tiedä minkälainen kiinteistön ympäristö oli ennen, ei Hiirosen mukaan välitä tuulivoimalan aiheuttamasta vaikutuksesta näkymään.

Hiironen oli googlannut useita tutkimuksia 2000-luvun alusta, niiden mukaan voimalan suunnittelu ei tosiaankaan vaikuta kiinteistöön arvoon tai jos vaikuttaa, arvo palautuu sen jälkeen kun voimala on valmis. Pari tutkimusta 2010-luvulta tosin osoitti pysyvämpää arvon alennusta mutta Hiironen ei lähtenyt arvioimaan, olisiko sillä vaikutusta että tuoreemmissa tutkimuksissa tarkastellaan suurempia voimaloita kuin vanhemmissa, jolloin voimalat olivat alle 100-metrisiä ja teholtaan 0,5-1 MW/h. Hiironen esitteli yhtä esimerkkitapausta mutta ei tiennyt, oliko esitetty tuulivoimala 100-metrinen  lapakorkeudeltaan vai napakorkeudeltaan. Lisäksi Aalto yliopiston maankäyttölaitoksen professori ei tiennyt, että tuulivoimaloilla on eri melurajat kuin vaikka moottoritiellä ja desibelit olivatkin väärin powerpointeissa.

London School of Economics on selvittänyt yli miljoonan kiinteistön arvokehityksen ja todennut, että tuulivoimala leikkaa arvosta keskimäärin 11% 1,2 mailin säteellä. Tästä Euroopan laaijimmasta tutkimuksesta Hiironen ei valitettavasti ollut kuullutkaan.

Kemiönsaarella on useita peruuntuneita kiinteistökauppoja, joissa potentiaalinen ostaja on kertonut vetäytyvänsä nimenomaan kuultuaan tuulivoimasuunnitelmista. Pikakelaus Kemiönsaarella myytäviin asuntoihin kertoo myös, että ainakaan myynti-ilmoituksissa ei kerrota tuulivoimasta vaikka sitä suunniteltaisiin alle kahden kilometrin päähän myytävästä kiinteistöstä tai muuten tuulivoimalan näkyvyysalueella. Taannoin kunnassa oli potentiaalinen sisäänmuuttaja joka kysyi tekniseltä johtajalta, onko lähistöllä tulossa vaikuttavaa rakentamista. ”Ei ainakaan kymmeneen vuoteen” sanoi tekninen johtaja kiinteistöstä, joka sijaitsisi noin kahden kilometrin päässä Gräsbölen voimalasta.

Tuulivoimala hallitsee maisemaa ainakin 5-7 kilometrin päähän ja maisema on kiistatta yksi kiinteistön arvoon vaikuttavista asioista. Muualla, kuten Raahessa ja Porissa asukkaat kertovat yli kilometrin päässä miten perheet kärsivät nukahtamis- ja nukkumisvaikeuksista tuulivoimaloiden takia. Mikä vaikutus kiinteistön arvoon on sillä, että siellä ei saa melulta nukuttua, tähän jäi tilaisuudessa vastaus saamatta.

Vilpitön kiitokseni Kristian Lindroosille hyvin järjestetystä tilaisuudesta! Suomessahan ei ole tehty tutkimusta tuulivoimaloiden vaikutuksesta lähikiinteistöjen arvoon. Toivon että Aalto yliopisto, AKA-arvioijat, Keskuskauppakamari, ympäristöministeriö tai joku muu taho tarttuisi asiaan nyt kun kokemuksia on jo olemassa. Tässä linkissä yksi kiinteistövälittäjän arvio asiasta naapurikunnasta.

Hyvin varovaisten arvioiden mukaan Kemiönsaarella on noin 200 miljoonan euron yksityisomistuksessa oleva kiinteistöomaisuus, mikä sijoittuu kahden kilometrin säteelle suunnitelluista tuulivoimaloista. Jos näiden arvo laskee keskimäärin 10%, menetys on 20 miljoonaa euroa .Summa on suurempi kuin mitä kunta optimistisimmissakaan arvioissaan kuvittelee saavansa kiinteisöveroa seuraavan 24 vuoden aikana, vaikka kaikki suunnitellut tuulivoimalat toteutuisivat. Toisin kuin Tanskassa, Suomessa kukaan ei korvaa jos kiinteistösi arvo romahtaa tuulivoimalarakentamisen myötä.

Tuulivoimaloiden selvitysarvioinneissa Kemiönsaarella asiaa ei ole käsitelty.

Janne Salonen, Kemiönsaari
p. 040 550 8051

  1. Esko SalmelaEsko Salmela09-14-2014

    Kaikki ne aihetta käsitelleet lehtijutut, kerrotut asukkaitten kokemukset ja kiinteistövälittäjien havainnot, joista löytyy jo melko tavalla esimerkkejä kaikkialla maailmassa, missä tuulivoimaloita on rakennettu, kertovat kiinteistöjen arvon laskusta tuulivoimaloitten vaikutuspiirissä. Jo pelkät tiedossa olevat voimaloitten kaavoitussuunnitelmat karkottavat mahdollisia ostajia muualle. Tuo London School of Economics -tutkimus on tähän mennessä laajin ja vakuuttavin osoittamaan selvää pahanenteistä suuntausta. Aikaisemmin tuulivoimalat Euroopassakin ovat olleet pieniä, nyt ne ovat kasvaneet teollisuuslaitoksiksi. Haitat ja vastustus ovat kasvaneet samassa suhteessa. Kuntien odotukset voimaloitten tuottamasta hyödystä perustuvat epämääräisin lupauksiin miljoonainvestointien tuottamasta työllisyyden kasvusta, suurista verotuloista ja piristysruiskeesta kunnan talouselämälle. Lähempää avointa tarkastelua nuo tulevaisuuden kuvat eivät kestä eivätkä ole toteutuneet yhdessäkään kunnassa jonka metsissä ja asumusten liepeillä myllyt ovat jo pyörineet.
    Esko Salmela
    Taalintehdas

Leave a Reply