Tuulivoimaan tutustumassa

Kemiönsaaren tuulivoimasuunnitelmat ovat alkaneet pikkuhiljaa puhuttamaan meitä kuntalaisia ja hyvä niin, onhan asiaa suunniteltu jo pari-kolme vuotta. Kaavasuunnitelmia löytyy netistä, mm. kunnan kotisivuilta, mutta asian merkitys jää helposti epäselväksi jos aikaa perinpohjaiseen perehtymiseen ei ole. Kunta suhtautuu positiivisesti tuulivoimaan, kunnan kaavoituskonsultti Ramboll kertoo edistävänsä tuulivoimarakentamista, selvitykset perustuvat tuulivoimainvestoijien työhön jne. Voiko kuntalainen luottaa siihen, että tieto on objektiivista kun keskeiset toimijat ovat lähtökohtaisesti tuulivoiman puolesta?

Pro Kimitoön – Kemiönsaaren puolesta ry:n tarkoitus on etsiä ja julkaista tietoa myös tuulivoimaloiden haittapuolista. Kunnan tarjoama kuva huomattavista kiinteistöverotuloista, työllistävästä vaikutuksesta sekä kunnan positiivisesta imagosta on toistaiseksi perustelematta. Emme yhdistyksenä ota kantaa tuulivoimarakentamiseen yleisellä tasolla, mutta selvitämme suunnitelmien vaikutusta kuntaan, kuntalaisiin ja saaristoluontoomme. Samalla pyrimme vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten mielipide otettaisiin entistä paremmin huomioon päätöksiä tehtäessä.

Viimeisen sanan rakentamispäätöksiin tekee demokraattisesti valittu kunnanvaltuusto. Toivomme, että kuntalaisten mielipide otetaan huomioon ja lopullinen päätös, olkoon se puolesta tai vastaan, perustuu monipuolisiin ja oikeisiin tietoihin.

Janne Salonen