Tuulivoimaloiden vaikutukset

Jos tuulivoimalat rakennetaan liian lähelle asutuksia (esim. alle 2 km) tai ne sijoitetaan muuten väärään paikkaan, niistä koituu monenlaisia vaikutuksia asukkaille ja luonnolle. Merkittävimpiä näistä ovat:

Kemiönsaarelle tuulivoimaloita ollaan rakentamassa jopa 500-600 metrin päähän lähimmistä asunnoista. Melumittauksissa ei olla huomioitu ympäristöministeriön ohjeistuksia (pdf:n sivu 58) jonka mukaan meluarvioihin tulisi lisätä + 5 db, jos melu on voimakkaasti vaihtelevaa. Jos tämä huomioitaisiin suunnittelussa, Kemiönsaarelle ei voisi rakentaa nyt suunniteltua määrää tuulivoimaloita.