Tuulivoimaloiden puolesta

Yhdistyksenä vaikuttaa eurooppalaisittain katsoen hyvin sisäänpäin lämpiävältä, itsekkäältä meluhaittoja ajatellessaan.

Euroopan lepakkokanta ei ole tuulivoimaliden ansiosta pienenemässä vaan ympäristön hiilidioksidin lisääntymisen haitat ovat sille paljon suurempi vaara, niinkuin koko ihmiskunnalle.

Yksittäisen suhteellisen pienen ihmisjoukon tuntemukset juuri tällä Kemiönsaarella tuntuu lähes noitavainolta ,ilman että varsinaista asumiskokemustakaan niiden lähettyvillä on.

Olen asunut Saksassa pitkään ja olen ollut yhteydessä muualla Euroopassa oleviin ihmisiin, jotka asuvat tuulipuistojen lähellä, heidän kokemukset eivät ole suinkaan kielteiset.

Tuntuu siltä että epäluulo ilman kokemusta, ja joidenkin henkilöiden kiihoitushalukkuus leimaa tätä katsantokantaa. Olisiko joku lomamökkivuokraaja Kemiönsaarella juuri yksi näistä

Puuhajoukon henkilöistä ? Jopa Suomen kuvalehteä myöten on yritetty olla aktiivisia.

Toivon myönteistä päätöstä tuulivoimalalle kuitenkin. Se on kuittenkin luontoa ajatellen turvallisin tämän vaiheen energian tuottaja, muut ovat vasta kehitysasteella.

Marja Wuokko lääkäri Västanfjärdin kesäasukas

 1. Janne SalonenJanne Salonen09-09-2013

  Kiitos Marja mielipiteestä. Yhdistys on avoinna kaikille ja jokainen on tervetullut toimimaan ja vaikuttamaan niin halutessaan. Yhdistyksen perustajat ovat yhtä lukuunottamatta Kemiönsaaren vakituisia asukkaita, jäsenkunnassa on sekä vapaa-ajanasukkaita että kuntalaisia.

  Yhdistys ei vastusta tuulivoimaa sinällään, jäsenillä on tietenkin omat henkilökohtaiset mielipiteensä. Ennen kaikkea katsomme, että keskustelun ja informaation tulisi olla monipuolista ja kattavaa. Aikaisemmin ”tuulivoimalafaktat” perustuivat lähes pelkästään tuulivoimatoimijoiden ja kunnan ylioptimistisiin väitteisiin. Esimerkkinä kunnan sivuilla ollut väite 40 vakituisesta työpaikasta ja tuulivoimatoimijoiden viestistä, jonka mukaan kiinteistövero olisi jopa 30 000 euroa / vuosi / mylly. Päätöksenteon ei pitäisi perustua valheellisiin väittämiin.

  Esim. Lauri Tarastin selvityksen mukaan tuulivoiman rakentamisen edellytyksenä on paikallinen hyväksyttävyys. Olen useasti edellyttänyt, että kunta selvittäisi paikallisten mielipiteet ja erityisesti niiden perheiden, jotka asuvat kaikkein lähimpänä suunniteltuja tuulivoimaloita. Vaikuttaa siltä, että kunta ei ole kiinnostunut selvittämään mitä mieltä kuntalaiset ovat. En minä osaa sanoa, onko meitä ”verrattain pieni joukko”, osaatko sinä?

  Vertailu keskiseen Eurooppaan on mielenkiintoinen. Saksa on käytännössä luopunut hiilidioksidin vähentämistavoitteistaan kiun se on, osin ympäristöliikkeiden tuella, siirtämässä energiantuotannon painopistettä ruskohiileen. Tanskassa tuotetun sähkön hiilijalanjälki on kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Lisäksi Tanskassa ei tämän kokoluokan tuulivoimaloita rakenneta maalle ihmisasutuksen keskelle, vaan kauas merelle.

  Minäkin toivon myönteistä päätöstä tuulivoimalle. Myönteisyyteen kuuluu, että ihmisten asumisoloja ja luontoa kunnioitettaisiin ja että myllyjen sijoitus on sellainen, etteivät ne aiheuta kohtuutonta haittaa asumisviihtyvyydelle tai terveydelle. Päättäjien tulisi määrätä turvaetäisyydet ja katsoa sen jälkeen kokonaisuutta, minne voimalat voidaan rajojen puitteissa rakentaa vai löytyykö Kemiönsaarelta sopivia alueita. Jos ei löydy, tuulivoimarakentamiseen ei pitäisi etukäteen hirttäytyä vaan sitten todetaan että sopivampia alueita löytyy muualta.

  Terveisin,
  Janne Salonen

 2. Esko SalmelaEsko Salmela09-16-2013

  Oli piristävää lukea Marja Wuokon tuulivoimaa puoltavaa tekstiä. Sen takana olevan mielipiteen olisin voinut runsas vuosi sitten allekirjoittaa, mutta kun nyt olen haravoinut ja koonnut aiheesta tietoa enemmän – olen edelleenkin tuulivoiman kannattaja. Mutta en voi hyväksyä sitä miten tuulivoiman käyttöönottoa Suomessa toteutetaan.
  Esimerkiksi Kemiönsaaren suunnitellut tuulivoima-alueet on sijoitettu toisistaan riippumatta, niiden yhteisvaikutuksesta ei ole tutkittua tietoa. Sijoittelu on tapahtunut rakennuttajien ehdoilla kysymättä saaren asukkailta. Saksa on Saksa, Suomi on Suomi. Täällä saaristossa luonto on täysin erilainen Eurooppaan verrattuna. Tietääkseni ei missään tuulivoimaloita rakentavassa Suomen kunnassa ole piitattu esm. kesäasukkaista, joista monelle tieto on tullut yllätyksenä vasta sitten kun on liian pyrkiä vaikuttamaan. Kaikilla vakituisillakaan asukkailla ei ole tarpeellista määrää tietoa. Silti tuulimyllyt muuttavat tutun ympäristön leimallisella tavalla lähelle teolisusmaisemaa.
  Monet muutkin seikat ovat saaneet minut muuttaman kantani tuulivoimaloihin. Esimerkiksi ministeri Jan Vapaavuori sanoi eilen tv-haastatelussa, ettei valtio puutu Rauman telakan sulkemiseen koska valtiolla ei ole tapana käyttää varoja yksityisten firmojen tukemiseen. Kuitenkin valtion tuki tuulivoimalafirmille on niin suurta, ettei tuulivoimaloita kannattaisi tänne rakentaa ilman sitä. Muualla Euroopassa näistä ruhtinaallisista tukipaketeista ollaan luopumassa, ne ovat tulleet veronmaksajille liian kalliiksi. Vapaavuori itsekin myöntää, että tuulivoima on todella kallista: mutta on ”pakko” kun EU käskee.
  Hiilidioksiidipäästöt ja niiden vähentäminen? Päästökauppa takaa sen, ettei suuristakaan tuulivoimamääristä huolimatta päästä vielä pitkään aikaan irti näistä energian käytön aiheuttamista haitoista.
  Tuulivoima on hyvä asia, mutta sen käyttö energian tuotantoon on monessa suhteessa vielä toteutukseltaan kovin putteellinen ja arvaamattoman kallis.
  Esim. Espanjassa, jossa tuulivoimaa on tuettu ruhtinaallisesti ja jossa tukia nyt rahan loppuessa karsitaan, on kuluttajan sähkölasku noussut viimeisen viiden vuoden aikana 70 prosenttia. Kalliin uusiutuvan energian takia? Ehkä. Olisi hyvä tietää.
  Esko Salmela
  Västanfjärdiläinen kesämökkitorppari
  ja sittemmin Taalintehtaan vakiasukas

Leave a Reply