Painostiko Tuulivoimayhdistys kunnan luopumaan turvarajoista?

Kemiönsaaren tekninen lautakunta teki 1.11. 2011 päätöksen, jonka mukaan tuulivoiman turvaraja lähimpiin kiinteistöihin olisi yksi kilometri. 7.11. Suomen Tuulivoimayhdistys lähetti kirjeen kunnanvaltuustolle. Kirjeessä yhdistys kertoi tyytymättömyytensä päätökseen, ja 22.11. tekninen lautakunta päätti ettei päätöstä tulla panemaan täytäntöön. Perusteluna ”epäselvät jääviyssuhteet”.

Teknisen lautakunnan alkuperäisen päätöksen jälkeen Suomen tuulivoimayhdistys lähetti kunnanvaltuustolle kirjeen, jossa se pahoitteli asiaa ja pyysi kuntaa luopumaan päätöksestä. Tuulivoimayhdistyksen kirjeessä todetaan, että teknisen lautakunnan määräämä raja vähentäisi kuntaan suunniteltujen tuuliturbiinien määrän 75 prosentilla. Samalla painotetaan, että jos kilometrin turvaraja päätetään muissakin kunnissa, ”tulee koko Suomen alueelta häviämään merkittävä määrä tuulivoimalle mahdollisesti soveltuvia alueita”.

Kirje on erikseen osoitettu kunnan hallintojohtaja Erika Strandbergille, silloiselle valtuuston puheenjohtajalle  Sixten Laineelle ja varapuheenjohtajille Curt Dannströmille ja Inger Wretdalille. Kirjeessä tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja Jari Suominen ja toiminnanjohtaja Anni Mikkonen ehdottavat tapaamista Strandbergin, Laineen, Dannströmin ja Wretdalin kanssa. Avoin kysymys: Toteutuiko tapaaminen ja oliko sillä vaikutus myöhempään ”jääviyspäätökseen”, jolla turvarajoista luovuttiin? Mitä tapaamisessa keskusteltiin ja mitä sovittin?

EFEN toimitusjohtaja Ansgar Hahn pettyi lehtitietojen mukaan teknisen lautakunnan päätökseen kilometrin turvarajoista. EFEn lisäksi myös Taaleritehtaalla on tuulivoiman suunnittelualue Kemiönsaaressa, ja kunnan maksama kaavoituskonsultti on Ramboll. Kaikki keskeiset toimijat ovat mukana Tuulivoimayhdistys ry:ssä. Taaleritehtaan johtaja Tameer Fareed myös sen hallituksessa.

Hekö Kemiönsaaren tuulivoimaloiden rajoista, tai niiden puuttumisesta, ovat päättäneet?

Suomen tuulivoimayhdistyksen kirje tässä:
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/sites/www.tuulivoimayhdistys.fi/files/Kemionsaari.pdf

Janne Salonen

 

 1. Jaakko OjaniemiJaakko Ojaniemi03-25-2013

  Yksi suurimmista ongelmista taistelussa tuulivoimayhtiöitä vastaan (ei siis tuulivoimaa vastaan, vaan yhtiöitä, jotka eivät kunnioita ihmisiä, eivät kunnioita maisemia, eivät kunnioita lakeja eivätkä ohjeistuksia) on se, että Tuulivoimayhdistys on jo yli kymmenen vuoden ajan lobannut päättäjiä, poliitikkoja ja virkamiehiä haluamalleen linjalle ilman vastavoimaa. Yhdistyksellä on iso organisaatio juristeja myöten ja rahaa käytettävissä. Tukitariffin myötä rahastot ovat moninkertaistuneet.

  On mielestäni aivan selvää, että kyseinen Tuulivoimayhdistyksen kirjeellä on ollut myös oma osuutensa Kemiönsaaren teknillisen lautakunnan kannanottoihin. Vuonna 2011 ihmisillä ja kunnallisilla päättäjillä ei oikein vielä ollut kunnon käsitystä mistä ja minkälaisesta asiasta tuulimyllyjen kohdalla on kysymys. Päättäjillä ei pari vuotta sitten ollut vielä valmiutta hamottaa tuulimyllyjen todellisia haittoja, ei edes kunnolla niiden kokoluokkaa. Puhuttiin vain juuri tulleesta nerokkaasta syöttötariffituesta, joka mahdollistaa tuulimyllyrakentamisen myötä kasvihuonekaasujen rajoittamisen ja luo lisää työtä ja hyvinvointia. Sama tendenssi on ollut havaittavissa muuallakin. Kuntatasolla on tehty paljon päätöksiä väärän ja huonon tietotason pohjalta. Kunnallisvaalien jälkeen teknillisten lautakuntien kokoonpanot ovat muuttuneet, joten asia kannataa selvittää juurta jaksain ja tehdää uudet päätökset.

  Paavo Lipponen lausui viime viikon Suomen Kuvalehdessä ensimmäisenä poliitikkona sen, mitä tuulivoimarakentaminen Suomessa oikein tarkoittaa. Hänen mainitsemaansa listaan pitää vielä lisätä Kemiönsaari, yksi Suomen kauneimmista saaristoista arvokkaine kultturimaisemineen. Itselläni on ollut tilaisuus vierailla saaristossanne ja maisemat siellä ovat henkeä salpaavia. Arvostan myös erittäin paljon kaksikielisyyttänne.

  Ministeri Lauri Tarastin työrymä, Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ohjeet, ympäristöministeri Ville Niinistön lausuma, maakuntakaavan määritelmät ja jopa Tuulivoimayhdistyksen omat ohjeistukset määrittelevät, että tuulivoiman rakentamisessa tullee ottaa huomioon maisemat ja rakentaminen tulee kohdistaa jo rakennettuun teollisuusympäristöön kuten kaivoksille, tehdasalueille, satamiin, valtateiden varsille, kaatopaikoille ja turvesoille. Tietääkseni Kemiösaaren tapauksessa yksikään näistä ohjeista ei toteudu. Kyllä ohjeet on tehty noudatettavaksi. Näin arvovaltaisia ohjeita täytyy ensi sijaisesti virkamiesten noudattaa ja kyllä ne on annettu noudatettavaksi myös tuulivoimarakentajille.

  Kemiönsaaren päättäjillä on edessään helppo ratkaisu, kun päätöstä pohditaan arvovalintalähtökodista. Se, että Suomella on velvoitteita hoitaa oma osansa ilmastnsuojelun edistämiseksi ei ole toisessa vaakakupissa Kemiönsaaren tuulivoimaloissa. Arvovalinta tulee käydä kasvottomien veroparatiiseissa olevien pääomasijoittajien voitontavoittelun ja aidon luontomaiseman ja asukkaiden hyvinvoinnin säilyttämisen välillä.

  • Janne SalonenJanne Salonen03-25-2013

   Uutta infoa tulee tosiaan koko ajan ja vuonna 2011 tehdyt päätökset, vaikkakin olisivat perustuneet parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon, eivät oikein päde tänä päivänä kun tietomäärä asiasta on kasvanut. Toivon todellakin että tämä on arvovalinta- eikä arvovaltakysymys ja että päättäjät eivät takerru kerran tehtyihin päätöksiin vain siksi, että ne on tehty.

   Itse muistan paheksuneeni ihmisten ”luonnonsuojeluvastaisuutta” kun Uudessakaupungissa aikoinaan vastustettiin paria pienempää myllyä Yaran tehdasalueelle. Itse pidin myllyjen pyörimisestä ja ajatuksesta, että ne tuottavat puhdasta sähköä. Oikeassa paikassa ja oikean kokoisina ne ovat ihan kannatettavia. Olkoonkin, että hyvällä ilmalla nämä pienetkin myllyt näkyvät horisontissa aina Kustaviin ja Ahvenanmaan merirajalle asti. Sen, että on aikoinaan kannattanut tuulivoimarakentamista ei pitäisi olla esteenä sille, että nykyisiin suunnitelmiin mm. Kemiönsaarella voi suhtautua kriittisesti.

 2. Satu ZwerverSatu Zwerver03-25-2013

  Mitä Paavo Lipponen lausui Suomen Kuvalehdessä?

Leave a Reply