Utsattes kommunen för påtryckningar från Finska vindkraftföreningen rf för att slopa skyddsgränserna?

Kimitoöns tekniska nämnd fattade den 1.11.2011 ett beslut enligt vilket säkerhetsavståndet från ett vindkraftverk till närmaste bostadsfastighet skulle vara en kilometer. Den 7.11 skickade Finska vindkraftföreningen rf (Suomen Tuulivoimayhdistys ry) ett brev till kommunfullmäktige. I brevet uttrycker föreningen sitt missnöje med beslutet och tekniska nämnden beslöt att inte verkställa sitt beslut. Som grund anges ”oklara förhållanden gällande jäv”.

Efter tekniska nämndens ursprungliga beslut sände Finska vindkraftföreningen rf ett brev till kommunfullmäktige där de uttalade sitt missnöje med saken och bad kommunen häva beslutet. I Finska vindkraftföreningen rf:s brev konstateras att det avstånd tekniska nämnden bestämt skulle minska det planerade antalet turbiner med 75 %. Samtidigt betonar man att om man också i andra kommuner beslutar om ett säkerhetsavstånd på en kilometer, ”kommer en betydande mängd av de områden som eventuellt lämpar sig för vindkraft att försvinna från Finlands markområde.”

Brevet har enskilt adresserats till kommunens förvaltningschef Erika Strandberg, dåvarande fullmäktigeordförande Sixten Laine och de två viceordförande Curt Dannström och Inger Wretdal. I sitt brev föreslår Finska vindkraftföreningen rf:s ordförande Jari Suominen och verksamhetsledaren Anni Mikkonen ett möte med Strandberg, Laine, Dannström och Wretdal.
En öppen fråga: Förverkligades mötet och hade det inverkan på det senare uppkomna ”beslutet om jäv”, genom vilket man avstod från säkerhetsavståndet.

EFE:s verkställande direktör Ansgar Hahn har i pressen uttryckt sin besvikelse över nämndens beslut gällande gränserna på 1 kilometer. Förutom EFE har också Taaleritehdas ett område på Kimitoön som är under planering för vindkraft och som konsult har kommunen anlitat företaget Ramboll. Alla är med i föreningen Finska vindkraftföreningen rf. Taaleritehdas direktör Tameer Fareed sitter dessutom i dess styrelse.

Finska vindkraftföreningen rf är byggherrarnas, investerarnas och konsulternas intresseorganisation. Är det dessa som har beslutat om vindkraften på Kimitoön?

Finska vindkraftföreningen rf:s brev här:
http://www.tuulivoimayhdistys.fi/sites/www.tuulivoimayhdistys.fi/files/Kemionsaari.pdf

Janne Salonen

  1. Fredriksson Britt-MarieFredriksson Britt-Marie03-23-2013

    Om vindmöllorna: Minimiavståndet till bosättningen måste följa normerna, och skall inte på något enda villkor kunna prutas ner. Allra minst pga diverse enskildas “intressen” i frågan. Vindkraftsfrågan har tagit sig helt felaktiga former. Nu tänker alltför många på sina egna möjligheter att göra ekonomisk vinst. Vad man än pratar om nu, så inte är det miljö-frågor.

  2. stina Harmanenstina Harmanen03-24-2013

    Skrivelsen innehåller dessutom ett “räknefel”. -75 % blir det inte om något krymper till en femtedel av ursprunget. Då kan man ifrågasätta förespråkarnas förmåga att räkna ut andra siffror också…. eller???

Leave a Reply