Vaikutukset kiinteistöjen arvoon

Ruotsissa tehtyjen tukimusten mukaan tuulivoimaloiden lähialueiden kiinteistöjen arvot laskevat keskimäärin 30 prosenttia, kun tuulivoimayhtiö ilmoittaa kiinnostuksestaan alueeseen.

Nykytiedoilla kukaan ei Suomessa korvaa kiinteistöjen hinnan alenemista, eikä asiaa huomioida tuulivoiman taloudellisissa laskelmissa. Mm Tanskassa ja Ruotsissa kiinteistönomistajien on mahdollista hakea korvausta tuulivoimaloiden aiheuttamista arvon alenemisista.