Vaikutukset luontoon

Ympäristöjärjestöt ovat esittäneet huolensa tuulivoimaloiden vaikutuksista erityisesti suuriin petolintuihin, jotka ovat vaarassa törmätä pyöriviin roottorinlapoihin. Kemiönsaarella ja ympäristössä asuu mm. runsas merikotkakanta ja alue on lailla suojeltujen merikotkien poikastuotantoaluetta.

Tuulivoimalat häiritsevät lintujen pesintää. Väärässä paikassa tuulivoimalat aiheuttavat lepakkokuolemia, koska lapojen aiheuttama ilmanpaineen äkillinen muutos aiheuttaa lepakoille sisäistä verenvuotoa keuhkoihin. Ongelma on suurin lepakoiden muuttoaikaan, mutta ongelmaa esiintyy myös keskikesällä jolloin lepakot metsästävät hyönteisiä, joita tuulivoimaloiden rakenteet houkuttelevat.