Vindkraften och hästarna

200 meter höga vindkraftverk som producerar buller, skuggor och reflexer påverkar självfallet människor och (andra) djur. Nedan ett utdrag ur Finlands Hippos veterinär Katja Hautalas utlåtande över hur man borde beakta hästarna vid planering av vindkraft:

“Hästar är till sin natur flyktdjur som kan reagera kraftigt på plötsliga förändringar i omgivningen. Då det gäller färdiga vindkraftverk kan plötsliga ändringar vara t.ex. ljusreflexer och skuggor från de roterande vingarna. Is och snö som kan lossna från vingarna kan också skrämma eller skada hästen. Bullret från vindkraftverken kan försämra hästens välmående.

I byggnadsskedet kan farosituationer uppstå t.ex. av materialtransporter och kraftiga ljud. Om man måste leda transporterna via leder som används av hästar skall hästägarna informeras i förväg om deras exakta tidtabeller så att man kan förutse möjliga risksituationer.

Placering och byggandet av vindkraftverk skall planeras så att uppfödning och träning av hästar inte försvåras. ”The Brittish Horse Society” har sammanställt en anvisning var man rekommenderar att avståndet mellan hästrutter och vindkraftverk vore 3-4 ggr kraftverkets höjd.”

Hela uttalandet finns här (på finska): Tuulivoimarakentaminen ja hevoset

Janne Salonen

Leave a Reply