Wrethallan tuulivoimaillan esitykset netissä

Taannoisen Wrethallassa pidetyn tuulivoimaillan esitykset ovat nyt luettavisssa kunnan sivuilla, mistä kiitos järjestäjille. Toivottavasti myös ne päättäjät, jotka eivät päässeet paikalle, lukevat esitykset läpi. Vastuullisen päätöksenteon pohjaksi on runsaasti informaatiota saatavilla.

Huomio kiinnittyy erityisesti VTT:n puolueettoman tutkijan Denis Siposen esitykseen tuulivoimamelusta:

  • Tuulivoimalamelulla on todettu olevan yhteys tiettyihin terveydellisiin haittoihin kuten unettomuuteen, nukahtamisongelmiin sekä kohonneeseen verenpaineeseen.
  • Amplitudimoduloidun melun on kuuntelukokeiden perusteella todettu olevan tavallista melua häiritsevämpää.
  • Suurin tuulivoimalamelun häiritsevyyteen vaikuttava tekijä on melun temporaalinen ja spektraalinen luonne. Tämän takia se on kuultavissa jopa silloin, kun taustamelu on tuulivoimalamelua voimakkaampaa.
  • Uusimpien tutkimusten ja mittausten perusteella näyttäisi siltä, että amplitudimodulaatio ulottuu hyvin pienille taajuuksille Tämä selittäisi useita häiritsevyyteen ja terveydellisiin haittoihin liittyviä seikkoja. 

Leave a Reply